השליחות היחידה

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מבצעי הרבי
עשרת המבצעים
תפילין · תורה · מזוזה · צדקה · בית מלא ספרים · נש"ק · כשרות · טהרת המשפחה · חינוך · אהבת ישראל
מבצעים שונים
מסיבות שבת · שופר · לולב · חנוכה · פורים · מצה · ל"ג בעומר · עשרת הדברות · אות בספר תורה לילדי ישראל · אות בספר תורה לחיילי צה"ל · הקהל · משיח · יום הולדת · הקהלת קהילות · הדפסת התניא

השליחות היחידה המוטלת על כל אחד ואחד מבני דורנו הינה קבלת פני משיח צדקנו. כך קבע הרבי בשיחה האחרונה לעת-עתה שנאמרה בכינוס השלוחים העולמי בשבת פרשת חיי שרה תשנ"ב: "הדבר היחיד שנותר בעבודת השליחות - קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש". הדברים נאמרו על ידו בהתוועדות שבת קודש בנוכחות כל השלוחים, ולאחר השבת הוגהו על ידו ונדפסו בקונטרס מיוחד הנלמד בכל שנה מחדש על ידי אלפי השלוחים בעולם כולו.

השליחות[עריכה]

בהמשך[1] לדיבוריו של הרבי החל מחודש אייר תשנ"א שבדורנו ישנה עבודה חדשה להביא את המשיח בפועל בגלוי לעולם שכל חייו של יהודי צריכות להיות חדורים בעניני משיח וגאולה, הודיע הרבי על החידוש שניתוסף בעבודת השליחות שגם היא עניינה להיא לעולם מסר זה 'לקבל פני משיח' ושליחות זו 'חודרת' ונרגשת בכל ענייני השליחות, והיא ה"שער" דרכו עוברים ומתעלים כל שאר פעולות השליחות:

י.png .. צריך להזכיר, בראש ובראשונה, את היסוד, ולבטא את התפקיד של השלוחים בדורנו זה בכלל, ובפרט החידוש שנתוסף במיוחד בזמן האחרון בעבודת השליחות - לקבל את פני משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלימה..

.. מתוסף מזמן לזמן חידוש בשליחות, שליחות מיוחדת, שהיא חודרת את כל ענייני השליחות והיא נעשית ה"שער" שעל-ידו "עולים" כל ענייני השליחות.. שזהו חידוש כללי ועיקרי, שאינו רק פרט (או כלל) בשליחות, אלא הוא עיקר וענין כללי ביותר, ועד שהוא הענין הכי כללי בתורה - הכנה לביאת המשיח - שמקיף את כל הנקודות והפרטים של עבודת השליחות.. הרי העבודה והשליחות עכשיו היא: להיות מוכנים בפועל לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש.. מזה מובן, שהמטרה של כינוס השלוחים העולמי הנוכחי מתבטאת בנקודה זו - להתדבר ביחד ולקבל החלטות טובות על מנת לקיימן בפועל, כיצד לבצע את השליחות המיוחדת של הזמן שלנו: קבלת פני משיח צדקנו

י.png

הסיבה[עריכה]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – בשורת הגאולה

בגוף השיחה הסביר הרבי את הסיבה לכך שדווקא בזמן זה מקבלת השליחות אופי גלוי זה - המאורעות בעולם המראים על כך שהעולם כולו מוכן לגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, וזו לשונו הקדושה בשיחה שהוגהה על ידו:

י.png .. כפי שרואים זאת (כמדובר כמה פעמים) גם בכך, שבמאורעות העולם נתקיימו כמה סימנים על הגאולה, החל מהסימן (בילקוט שמעוני) ש"הגיע זמן גאולתכם", כפי שנראה בזה ש"מלכיות מתגרות זו בזו", בפרט מדינות הערביים.. וכבר מתקיים הסימן של השנה שעברה - ה'תשנ"א ראשי תיבות היה תהא שנת נפלאות אראנו, ובהוספה בשנה זו - והולך ונמשך - היה תהא שנת נפלאות בה, (ו)בתוכה - שזה (הנפלאות) נעשה המהות והתוכן והנשמה של השנה.

ורואים בפועל איך שנפעל ה"ילחום מלחמות ה'" וינצח בכמה וכמה ענינים - ודוקא מתוך מלחמה של שלום. ונצחון הוא גם מלשון נצחיות, קשור גם עם הגילוי.. הגילוי של משיח צדקנו.. "

י.png
אלפי השלוחים בתמונה קבוצתית בחזית 770 במהלך כינוס השלוחים תשנ"ד, שנתיים לאחר אמירת השיחה בתשנ"ב

סיום עבודת השליחות[עריכה]

לכן, אמר הרבי, מובן שכבר סיימו את השליחות הרגילה. אבל היות שהגאולה עדיין לא באה בפועל, סימן שיש עדיין מה לעשות בשליחות. והרבי פירט:

י.png .. והוא: על פי הידוע ש"בכל דור ודור נולד אחד מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל, "אחד הראוי מצדקתו להיות גואל וכשיגיע הזמן יגלה אליו השם יתברך וישלחו כו'", ועל פי הודעת כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו, השליח היחיד שבדורנו, המשיח היחיד שבדורנו, שכבר סיימו את כל העבודה - הרי מובן, שמתחיל להתקיים ה"שלח נא ביד תשלח", השליחות של כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר. ומזה מובן, שהדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבדת השליחות הוא: לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש, כדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות! י.png

כל הפרטים צריכים להיות חדורים[עריכה]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – לחיות גאולה

בהמשך השיחה מבאר הרבי כי אין הדבר שמעתה ואילך אין לשלוחים מה לעשות, אלא אדרבה: כל הפעולות הטובות שהם עושים מאז יצאו לשליחות, צריכים להיות חדורים בכוונה כיצד זה מוליך ומוביל לקבלת פני משיח צדקנו:

י.png .. זאת אומרת: כל הפרטים בעבודת השליחות של הפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה, צריכים להיות חדורים בנקודה זו - כיצד זה מוליך לקבלת פני משיח צדקנו.

וכמודגש בנושא הכינוס - "כל ימי חייך להביא לימות המשיח": כל עניני העבודה (בכל ימי חייך, ובכל יום עצמו - בכל פרטי ושעות היום) צריכים להיות חדורים ב"להביא לימות המשיח"..

י.png

למעשה בפועל[עריכה]

בנוגע למעשה בפועל הבהיר הרבי כמה נקודות מרכזיות:

  • יש לצאת בהכרזה והודעה לשלוחים, שעבודת השליחות שלהם - ושל כל יהודי - מתבטאת בזה שיקבלו את פני משיח צדקנו.
  • על כל שליח להתכונן בעצמו לקבלת פני משיח צדקנו.
  • על כל שליח להכין את כל היהודים במקומו ועירו לקבלת פני משיח צדקנו, על ידי שהוא מסביר את ענינו של משיח כמבואר בתורה שבכתב ושבעל-פה, באופן המתקבל אצל כל אחד ואחד לפי שכלו והבנתו, כולל במיוחד - על-ידי לימוד עניני משיח וגאולה, ובפרט באופן של חכמה בינה ודעת.

שייכות העבודה לכל יהודי[עריכה]

הרבי אף הדגיש שתפקיד זה מוטל על כל יהודי:

י.png בכל זה ניתוסף בדורנו זה במיוחד - אשר בו נוסף חידוש בענין השליחות, שכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו מינה כל אחד ואחד מהדור להיות השליח שלו בהפצת התורה והיהדות ובהפצת המעיינות חוצה, עד להבאת הגאולה האמיתית והשלימה י.png
י.png והיות שזוהי העבודה בזמן הזה, הרי מובן שזה שייך לכל יהודי, בלי יוצא מן הכלל י.png

יחד עם זאת הדגיש הרבי, כי הדבר אמור בעיקר כלפי אלו שזכו והם נושאים בתואר הרשמי של 'שליח':

י.png ותוספת מיוחדת בזה - בנוגע לאלה אשר זכו, שמתוך עם ישראל גופא הם נבחרו להיות שלוחים של נשיא דורנו, שכל עבודתם בכל המעת-לעת כולו מוקדשת למילוי שליחותם בהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה, ובהבאת הגאולה י.png

קישורים חיצונים[עריכה]

ראו גם[עריכה]

הערות שוליים

  1. הגדרת העבודה כעבודה לקבל פני משיח לא התחדשה בכינוס השלוחים בפרשת חיי שרה, כי אם שבוע קודם בפרשת וירא, ומהמתבאר שם עולה שעניינה "לחיות גאולה".


גאולה ומשיח
גאולה ומשיח בזמן הגלות אתחלתא דגאולהבחזקת משיחגלותהאמונה בביאת המשיחהדרך הישרה - לימוד ענייני גאולה ומשיחהחסידות כטעימה מהגאולההשיחה הידועההשליחות היחידההתנוצצות הגאולהלאלתר לתשובה לאלתר לגאולהמלחמת גוג ומגוגעקבתא דמשיחאציפייה לגאולהקץ הגלות
מגלות לגאולה בשורת הגאולהטעימה מהגאולה בדורנולחיות גאולהמלכות שבתפארתמשיח בן יוסףניצוץ משיחסיום עבודת הגלותעבודת הגלותצחצוח הכפתורים
לעתיד לבוא ימות המשיחנ' אלפים יובלותעולם הבאתחיית המתים
תורה ומצוות לעתיד לבוא מצוות בטלות לעתיד לבואתורה חדשה מאתי תצאתורתו של משיחהברכות בראיית פני משיחביטול המועדים לעתיד לבואביטול הצומות לעתיד לבואעיר מקלטעתיד חזיר להטהר
יעודי הגאולה אבן מקיר תזעקאומות העולם בזמן הגאולהבית המקדש השלישיואולך אתכם קוממיות (גובה האדם בגאולה)ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילהוגר זאב עם כבשוכתתו חרבותם לאתיםושמתי כדכד שמשותיךחיים נצחיים (בלע המוות)מעדנים מצויין כעפרסעודת שור הבר והלווייתןעוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושליםקיבוץ גלויותתחיית המתים
מלך המשיח אדון (משיח)בר כוזיבאהאמונה בביאת המשיחחיים נצחיים במלך המשיחמורח ודאיןמידותיו של מלך המשיחמינוי מלך המשיחמלכות בית דודמלכותו של מלך המשיחמשיח בן יוסףמשיח שבכל דורניצוץ משיחתורתו של משיח
התגלות מלך המשיח אוירו של משיחאורו של משיח (מושג)אליהו הנביאבחזקת משיחהברכות בראיית פני משיחמינוי מלך המשיחמשיח ודאינכסה וחוזר ונגלהשנה שמלך המשיח נגלה בה
הרבי כמלך המשיח

ארמון למלך המשיחיחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועדפסק הדין שהרבי הוא מלך המשיחילחם מלחמות ה'