לימודי אצילות

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
שער הספר

לימודי אצילות הוא ספר קבלה המיוחס לאחד מתלמידי האר"י הקדוש.

רקע[עריכה]

הספר לימודי אצילות יצא לאור בכמה מהדורות באופן מקוטע. בפעם ראשונה הוא נדפס מכתב יד קודש של רבי משה מפשווארסק, מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש, עם הגהותיו. רבי יוסף אלטר אפשטיין רבה של מאגרוב הגיה את הספר שוב, מכיון שכמעט שלא היה אפשר ללמדו, מרוב שיבושים, והוציאו לאור בהגהה מחודשת על פי כתב ידו של רבי שלום מבעלזא, בתוספת כמה כתבי יד מחודשים שמצא.

במהדורות הראשונות נכתב על שער הספר שהוא נכתב על ידי רבי חיים ויטאל תלמידו של האריז"ל. אך למעשה ידוע כי הדבר טעות, מכיון שבספר נכתבו דרושי עולם המלבוש שרבי חיים ויטאל לא מזכירם באף אחד מעשרות ספריו, וברור כי הוא מיוחס למהר"י סרוג או אחד מתלמידיו.

במשך שנים רבות מקובל כי הספר נכתב על ידי מהר"י סרוג, אך בעל הסולם כותב במכתב כי הספר הגיע לידו והתעמק זמן רב להבין את פשרי השיבושים הרבים אשר בו אשר מקשים ביותר על הקריאה, עד שהתברר לו למעלה מכל ספק כי הספר הוא למעשה פרי ידיו של נוכל שפל, שהעתיק מהספר עמק המלך (לתלמיד מהר"י סרוג) קטעים ללא ידיעה מעמיקה בקבלה באופן שממש ניכר שאין קשר בין קטע אחד לשני מכיון שחסר באמצע הרבה, והוא כותב במכתב שעלה בלבו כעס וזעם רב על אותו הנוכל שגזל בנכלותו זמן רב בנכלותו.

בזמן תשס"א נדפס הספר שוב על ידי רבי מתתיהו ספרין (בנו של האדמו"ר רבי נתנאל ספרין מקאמרנא - ירושלים), מתוך כתבי יד של גדולי המקובלים, ובראשם כתב יד שהיה אצל הרש"ש עם הגהות תלמידו בעל היר"א ונכדו בעל הדברי שלום.

ספר זה מוזכר פעמים בודדות בכתבי רבותינו נשיאינו.

קישורים חיצוניים[עריכה]

תלמיד אריז"ל, ‏לימודי אצילות, באתר HebrewBooks

ספרי קבלה
ספרי יסוד: ספר יצירה ופירושיו: חכמוניהמיוחס לראב"דר"מ בוטריל
ספר הבהירספר הקנהספר התמונהפרקי היכלות
ספר הזוהר ופירושיו: אור החמהאור יקררמ"ק) • אשל אברהםהדרת מלך, כסא מלך ומקדש מלךהרמ"זזהר הרקיע לאריז"לחמדת צביניצוצי אורותניצוצי זוהרקול ברמה
מקובלים הראשונים: גינת אגוזדרך אמונההריקאנטימגיד מישריםמערכת האלקות (ופירוש החייט) • עבודת הקודששושן סודותשערי אורהתולעת יעקב
כתבי הרמ"ק: אור יקר • אור נערב • אילימה • גירושין • דרישות בעניני המלאכים • פרדס רימונים (ופירושיו: פלח הרימוןעסיס רימונים) • שיעור קומה
כתבי האריז"ל - רבי חיים ויטאל: עץ חייםפרי עץ חייםאוצרות חייםמבוא שערים
שמונה שערים: שער ההקדמות • שער מאמרי רשב"י • שער מאמרי רז"ל • שער הפסוקים • שער המצוות • שער הכוונות • שער רוח הקודש • שער הגלגולים
ספר הגלגולים • ספר הכוונות • לקוטי תורהספר הליקוטיםלקוטי הש"סשולחן ערוך האריז"ל • עולת תמיד
קבלת האריז"ל - רבי ישראל סרוג: לימודי אצילותעמק המלךשערי גן עדןעשרה מאמרות
סידורי האריז"ל: אור השנים • זאלקווא תקמ"א • קול יעקבר' אשרהר"ש מרשקובשער השמים
מקובלים האחרונים: חוקר ומקובלחמדת ימיםחסד לאברהםיושר לבבמאורי אורמגלה עמוקותמגן דודמשנת חסידיםנהר שלוםנגיד ומצוהנפש דוד, רוח דוד ונשמת דודקהילת יעקבשומר אמוניםשערי קדושהשפע טל