כהנים

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מערת קבורתם של התנאים רבי זכריה בן הקצב ורבי חנינא סגן הכהנים בכפר חנניה שבגליל

הכהנים הם צאצאיו של אהרן הכהן שנבחרו מתוך שבט לוי לעבוד את עבודת בית המקדש.

בתוך הכהנים עצמם היו שלושה דרגות:

כהן הדיוט, סגנו של הכהן-הגדול, והכהן-הגדול עצמו.

תנאים שונים שימשו במשרות אלו. כך למשל רבי ישמעאל כהן גדול שהיה מעשרה הרוגי מלכות, רבי חנינא סגן הכהנים שהיה סגנו של כהן גדול, ועוד.

הרמב"ם כותב, כי כדוגמת שבט לוי, כל אחד יכול לבוא למדריגה זו להפריש את עצמו מעניני העולם ולהקדיש את עצמו כליל להשם. בניגוד למקובל, מחדש הרבי מליובאוויטש כי חידוש זה של הרמב"ם אמור גם כלפי מדריגת הכהנים שהם הופרשו אף מכלל הלויים, ואף כלפי מדריגת הכהן הגדול[1]

הערות שוליים

בית המקדש
בתי המקדש המשכן · בית המקדש הראשון · בית המקדש השני · בית המקדש השלישי
הר הבית הסורג · החיל · עזרת נשים · עזרה · מנורות · לשכת הגזית · מחנה שכינה · שמן המשחה · בית אבטינס · בית המוקד · בית הניצוץ · שילוח מן המחנה · לשכות בית המקדש · מעלות הר הבית · הבירה · המשכן
העזרה רצפת העזרה · שערי העזרה · עזרת ישראל · עזרת כהנים · בית המטבחיים · בית החליפות · אחורי בית הכפורת · מזבח העולה · מזבח הנחושת · כבש · יסוד המזבח · הכיור · כן הכיור · מוכני · שירה · ים הנחושת
קודש מנורה · שולחן הפנים · מזבח הקטורת · קני המנורה · קטורת · פיס · טרקסין · לחם הפנים · עשיית הכלים
קודש הקודשים ארון · לוחות הברית · כפורת · כרובים · אבן השתיה
קורבנות קורבנות · קרבן פסח · קרבן תמיד · שתי מתנות שהן ארבע
עובדי המקדש כהן גדול · כהנים · שבט לוי · שומרים · איש הר הבית
בגדי כהונה מצנפת ומגבעת · מכנסיים · אבנט · ציץ · חושן המשפט · אורים ותומים · אפוד · מעיל · ציץ