יצחק אבינו

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יצחק אבינו הוא השני באבות, בנו של אברהם אבינו.

בקבלה ובחסידות מבואר כי יצחק היה בבחינת מרכבה למידת הגבורה, שכל עבודתו היתה באופן זה. לעתיד לבוא יאמרו ישראל ליצחק דווקא "כי אתה אבינו", שדווקא מדת יצחק, שהוא ענין הצחוק והתענוג, יתגלה לעתיד לבא.

מרכבה למידת הגבורה[עריכה]

האבות הן הן המרכבה, ששלושת האבות היו בבחינת מרכבה לספירות חג"ת של עולם האצילות. ויצחק שהוא השני מבין האבות היה מרכבה לספירת הגבורה.

נשמת יצחק נמשכת מספירת הגבורה, ולכן עבודתו את ה' מצטיינת במידת היראה והפחד. וכמש"כ: "ופחד יצחק" כשהכונה "אלקי יצחק", דהיינו שעיקר עבודתו את ה' אלקיו היתה ביראה וביטול מפני גדולת ה' והדר גאונו, היא יראת הרוממות.

מאחר שיראת הרוממות מתאפיינת בביטול האדם כלפי רוממות האור אין סוף, לכן עבודת ה' המתבקשת ממדה זו היא ביטול הישות והזיכוך העצמי, בכדי להתעלות ולדבוק בה', שהיא התעלות האדם מלמטה למעלה.

יצחק ורבקה[עריכה]

יצחק אבינו נשא לאשה את רבקה. ומבואר הענין כי רבקה הוא כענין רבקות של שלש שלש בקר או של ארבע ארבע, שהוא התכללות של ספירות חג"ת או חגת"מ בבחינת מרכבה. וזהו התיקון של הנפש הבהמית ושל שם ב"ן, ודווקא על ידי בחינת רבקה נמשך התענוג והצחוק של לעתיד לבוא.

חפירת הבארות[עריכה]

ונרמז בתורה - ש"יצחק היה חופר בארות, שהוא בחינת גילוי ממטה למעלה - מהעלם לגילוי, כמשל הבאר אשר המים שם בהעלם, ועל ידי החפירה נגלו המים כו'".

ולכן גם עסק במאבק נגד הרע והסרת המונעים והמפריעים לגילוי אלקות בעולם.

וגם זה רמוז בתורה בעבודת יצחק שבחפירת הבארות, אשר חפר והסיר את החומר הגס כדי לגלות באר מים חיים, "אין מים אלא תורה", ו"ה' אלקים אמת הוא אלקים חיים".

תענוג שיתגלה לעתיד לבא[עריכה]

משום כך, הנה לעתיד יאמרו ישראל ליצחק דוקא - "כי אתה אבינו", כי אז תתגלה מעלת העבודה מלמטה למעלה, שהיא עיקר פנימיות הכונה העליונה - ד"נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים", ועוד זאת, שעיקר הרצון הוא - שהדירה תעשה בידי התחתונים.

(חלק מהחומר בערך נלקח מהספר "ערכים בחסידות").