טלוויזיה

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
ערך זה זקוק לעריכה: הסיבה לכך היא: נדרש ניסוח אנציקלופדי וקריא בעברית מודרנית.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

טלוויזיה היא טכנולוגיה לשידור וקליטה של תמונות וצלילים. בלשון העם מכונה גם מקלט טלוויזיה כשלעצמו טלוויזיה.

טכנולוגיה[עריכה]

שידורי טלוויזיה מבוססים על משדר טלוויזיה המשדר אותות הנושאים מידע חזותי וקולי, ועל מקלט טלוויזיה הקולט את האותות, מפענחם ומציגם בפני הצופה. השידורים מועברים באמצעים שונים:

  • תחנת שידור ותחנות ממסר המשדרות אותות רדיו, ואנטנה ביתית הקולטת את השידורים
  • באמצעות כבלים, בדרך כלל תת-קרקעיים
  • שידורי הטלוויזיה מועברים ממרכז השידור אל לווין בחלל וצלחת קליטת לווין קולטת את שידוריה.
  • אינטרנט

יחסו של הרבי לשימוש בטלוויזיה ביתית[עריכה]

הרבי אומר, כי הטלוויזיה הינה פרצה גדולה שאין כמוה, כיון שעד עתה הכומר היה בכנסיה והיהודי בבית, ואילו עתה על ידי הטלויזיה מכניסים את הכומר הביתה (רח"ל).

זאת בנוסף לכך שעל ידי מראות אלו נכנסים ענינים בלתי רצויים לראש של האדם (והסכנה גדולה יותר כאשר הוא קטן), ואכן מקרים רבים של הרג ורצח בני-אדם התרחשו, על ידי כלי משחית זה, והכל מודים שאחת הסיבות לכך היא - ה"טלוויזיא" והסרטים, שבהם מתבוננים בבני-אדם ההורגים ויורים זה בזה.

עד שאפילו הגויים יצאו עתה ברעש נגד ה"טלוויזיא", המביאה הרס וחורבן על הילדים, וחושבים כיצד לחזור מזה עד כמה שאפשר. אבוי לנו שבני ישראל צריכים ללמוד מהגוים.

הפרכת טענות המצדדים[עריכה]

הוסיף הרבי ואמר, כי ישנם הטוענים כי זהו ענין של הכרח, שמוכרחים להחזיקה בבית לצורך ידיעת החדשות והדומה, אולם אינם חושבים מה היה מצב העולם לפני עשר שנים (זמן אמירת שיחה זו היתה בתשי"ד), לפני שהופיעה ה"טלוויזיא"? וכי אז לא התנהל העולם עם כל הענינים?! אפילו אם יחשוב אדם שהוא יסתכל רק בתכניות ה"דתיות" של ה"טלוויזיא", שבהן מותר להסתכל? אך כיצד יכולים ההורים לערוב לילדיהם שלא יסתכלו בתכניות אחרות, שבהן אסור להסתכל, בטענה, שמכיוון שההורים מסתכלים ב"טלוויזיא", יכולים גם הם להסתכל במה שברצונם! ובפרט כאן באמריקא, שהילדים אינם שומעים כל כך בקול הוריהם... ומי יכול לערוב עבור ההורים עצמם, שהם עצמם לא ייכשלו; היום מסתכלים הם בתכנית המותרת, ומחר יחטפו מבט קצר על תכנית אחרת, ולאט לאט יהיה "הותרה לו" לגמרי.

בעיה נוספת תצא מזה בנוגע לאנשים אחרים - שיידעו שלפלוני בן פלוני יש "טלוויזיא", עם היותו עטור זקן מלא, והרי הלה לא יידע אם שם מסתכלים רק בתכניות שבהם מותר להסתכל, והוא יסתכל בכל התכניות, אפילו אלו שאסור להסתכל בהם, על סמך ה"היתר" של הראשון.

בנוסף לכך, מה ששואלים: מדוע לפלוני בן פלוני יש "טלוויזיא"? וגם ליהודים יראי-שמים, ואפילו ליהודים חסידיים, ואם כן, יש להביט עליהם, הרי זה, למשל, כמו שבגשמיות ישנם רמ"ח אברים, ולא כל האברים בריאים אצל האדם, אצל א' חלש כח הראי', אצל חבירו אבר אחר, וכדומה - וכי יאמר אדם, שמכיוון שפלוני חולה בעיניו, צריך גם הוא להיות חולה בעיניו?!... וכן הוא גם ברוחניות: אין אדם שהוא בשלימות, אלא עושים כפי היכולת בקיום התורה והמצוות. ואם כן, לשם מה ללמוד מהזולת ענין בלתי-רצוי?

כל אלו שיש ברשותם "טלוויזיא" - הרי אף אחד מהם לא יאמר שקנה זאת כדי שעל ידי זה יתוספו אצלו יראת שמים ומדות טובות. לכל אחד יש "תירוץ" על כך - אם עבור רהיט כלשהו ("אַ שטיק פאָרניטשער") בבית, או בגלל האשה, או שאומר שקיבלה במתנה, ומה יעשה - האם יזרקנה?..

הבאת ענייני שלוש עבירות החמורות לבית על ידי הטלוויזיה[עריכה]

הרבי הוסיף, שפעם נהגו להזהר שלא לעבור בסמוך לבית-תיפלתם, והיו מעדיפים ללכת מסביב. אמא לא היתה מניחה לבנה להתקרב לבית-תיפלתם, או לראות שתי וערב. ואילו היום - הרי על ידי ה"טלוויזיא" מביאים אל תוך הבית את בית-תיפלתם, את ה"גלח" ואת השתי וערב רח"ל!

כמשל, רב צעיר אחד, דוקא הגון וירא-שמים מישיבה אדוקה בתומ"צ, סיפר שהוא מקשיב ומסתכל ב"טלוויזיא" בכל יום מהשעה 12 עד 1. בזמן זה מדבר "גלח", ומדרשתו ("ספּיטש") של ה"גלח" לומד הוא מה לדרוש בבימה אצלו בבית-הכנסת! - הוא אמר זאת בתמימות, ואף חשב שהוא עושה זאת לשם שמים, כדי שיהיה לו מה לדרוש בבית הכנסת, והוא עצמו כלל אינו מרגיש את האיסור הגדול שבזה.

פעם היו מוסרים נפשם שלא לשמוע את דרשתו של ה"גלח", והיום, על ידי ה"טלוויזיא", מביאים את ה"גלח" הביתה, ועוד מכניסים זאת בקדושה - "לשם שמים"...[1]

החזקת טלוויזיה[עריכה]

גם כאשר לא משתמשים במכשיר כלל, דעת הרבי היא שאין להחזיק מכשיר זה כלל.

כך לדוגמא הורה הרבי לרב יששכר דב גורביץ, מנהל בית רבקה בצרפת, להוציא משטח המוסד מכשיר טלוויזיה שהיה מונח במחסן ללא שימוש, לאחר שהועבר לשם מבית בו סירב הרב ניסן נמנוב לשמש כסנדק עד שיוציאו את המכשיר[2].

כלי להפצת המעיינות[עריכה]

על פי דברי המשנה האחרונה במסכת אבות ש"כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו", הורה הרבי למי שראוי לכך להשתדל להפיץ את מעיינות החסידות גם דרך כלי זה.

בעקבות זה במשך השנים רואיינו רבים מאישי חב"ד עבור הטלוויזה, עבור מקרים אלו היו עבורם הוראות ברורות מהרבי מה לומר ואיך.

התוועדיות בטלוויזיה[עריכה]

במשך שנות נשיאותו של הרבי החל משנת תש"ל החלו מועברים שידורים מההתוועדויות על ידי הטלוויזיה לכל קצווי תבל.

בנוסף לכך מידי שנה החל מסוף שנות המ"מים התחיל מעמד "לראות ולהראות", או במילה אחת ה"סאטלייט" (שתרגומה - לווין), מעמדים אלו היו בחג החנוכה מידי שנה ובתשנ"ג אף ביו"ד שבט.

השפעות - מחקרים מדעיים[עריכה]

האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים ממליצה להגביל את צפיית ילדים בטלוויזיה לפחות משעתיים ביום. מחקר שבדק את ההשפעה ארוכת הטווח של צפייה בטלוויזיה בגיל צעיר, מצא מתאם הפוך בין כמות הצפייה בטלוויזיה בגיל שנתיים, להצלחה בחשבון, מקובלות חברתית בכיתה, פעילות גופנית ומשקל גוף נכון, בגיל 10[3].

ראו גם[עריכה]

הערות שוליים

  1. תורת מנחם חלק יב, שנת תשי"ד חלק שלישי שיחה לא' - ראש-חודש אלול ה'תשי"ד. עמ' 190.
  2. התקשרות, גיליון א'שמו, אמור ה'תש"פ, עמ' 10.
  3. Toddlers & TV: early exposure has negative and long-term impact, may 3, 2010, Université de Montréal