חב"דפדיה:תמונה מומלצת/תמוז

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תמונות מומלצות
תשרי חשוון כסלו טבת שבט אדר אדר א' אדר ב' ניסן אייר סיון תמוז אב אלול
תמוז
א' תמוז
ואתה תצוה.jpg
הרבי בסיום חלוקת קונטרס שהכיל את מאמר החסידות בעל דיבור המתחיל 'ואתה תצוה', פורים קטן תשנ"ב


עריכה - תבנית - שיחה
ב' תמוז
ואתה תצוה.jpg
הרבי בסיום חלוקת קונטרס שהכיל את מאמר החסידות בעל דיבור המתחיל 'ואתה תצוה', פורים קטן תשנ"ב


עריכה - תבנית - שיחה
ג' תמוז
ואתה תצוה.jpg
הרבי בסיום חלוקת קונטרס שהכיל את מאמר החסידות בעל דיבור המתחיל 'ואתה תצוה', פורים קטן תשנ"ב


עריכה - תבנית - שיחה
ד' תמוז
ואתה תצוה.jpg
הרבי בסיום חלוקת קונטרס שהכיל את מאמר החסידות בעל דיבור המתחיל 'ואתה תצוה', פורים קטן תשנ"ב


עריכה - תבנית - שיחה
ה' תמוז
ואתה תצוה.jpg
הרבי בסיום חלוקת קונטרס שהכיל את מאמר החסידות בעל דיבור המתחיל 'ואתה תצוה', פורים קטן תשנ"ב


עריכה - תבנית - שיחה
ו' תמוז
הרבי עולה לתורה תשמט.jpg
הרבי מעוטר בטלית ותפלין בתפילת שחרית, עולה לתורה בזאל הגדול שב-770, משמאל לו נראה עומד בעל הקורא הרב מרדכי שוסטרמן, תשמ"ט


עריכה - תבנית - שיחה
ז' תמוז
הרבי עולה לתורה תשמט.jpg
הרבי מעוטר בטלית ותפלין בתפילת שחרית, עולה לתורה בזאל הגדול שב-770, משמאל לו נראה עומד בעל הקורא הרב מרדכי שוסטרמן, תשמ"ט


עריכה - תבנית - שיחה
ח' תמוז
הרבי עולה לתורה תשמט.jpg
הרבי מעוטר בטלית ותפלין בתפילת שחרית, עולה לתורה בזאל הגדול שב-770, משמאל לו נראה עומד בעל הקורא הרב מרדכי שוסטרמן, תשמ"ט


עריכה - תבנית - שיחה
ט' תמוז
הרבי עולה לתורה תשמט.jpg
הרבי מעוטר בטלית ותפלין בתפילת שחרית, עולה לתורה בזאל הגדול שב-770, משמאל לו נראה עומד בעל הקורא הרב מרדכי שוסטרמן, תשמ"ט


עריכה - תבנית - שיחה
י' תמוז
הרבי עולה לתורה תשמט.jpg
הרבי מעוטר בטלית ותפלין בתפילת שחרית, עולה לתורה בזאל הגדול שב-770, משמאל לו נראה עומד בעל הקורא הרב מרדכי שוסטרמן, תשמ"ט


עריכה - תבנית - שיחה
י"א תמוז
הרבי מחלק מנחה מעריב בקעמפ.jpg
הרבי מחלק סידור המכיל את תפילות מנחה וערבית לילדי קעמפ גן ישראל בסיום ההתוועדות שערך בחדר האוכל בשטח הקעמפ, ט"ו תמוז תשי"ז


עריכה - תבנית - שיחה
י"ב תמוז
הרבי מחלק מנחה מעריב בקעמפ.jpg
הרבי מחלק סידור המכיל את תפילות מנחה וערבית לילדי קעמפ גן ישראל בסיום ההתוועדות שערך בחדר האוכל בשטח הקעמפ, ט"ו תמוז תשי"ז


עריכה - תבנית - שיחה
י"ג תמוז
הרבי מחלק מנחה מעריב בקעמפ.jpg
הרבי מחלק סידור המכיל את תפילות מנחה וערבית לילדי קעמפ גן ישראל בסיום ההתוועדות שערך בחדר האוכל בשטח הקעמפ, ט"ו תמוז תשי"ז


עריכה - תבנית - שיחה
י"ד תמוז
הרבי מחלק מנחה מעריב בקעמפ.jpg
הרבי מחלק סידור המכיל את תפילות מנחה וערבית לילדי קעמפ גן ישראל בסיום ההתוועדות שערך בחדר האוכל בשטח הקעמפ, ט"ו תמוז תשי"ז


עריכה - תבנית - שיחה
ט"ו תמוז
הרבי מחלק מנחה מעריב בקעמפ.jpg
הרבי מחלק סידור המכיל את תפילות מנחה וערבית לילדי קעמפ גן ישראל בסיום ההתוועדות שערך בחדר האוכל בשטח הקעמפ, ט"ו תמוז תשי"ז


עריכה - תבנית - שיחה
ט"ז תמוז
4444.jpg
הרבי בעת ביקורו במחנה הקיץ 'אמונה' לבנות, כשלימינו מייסד המחנה הרב יעקב יהודה הכט, ט"ו בתמוז תשי"ז


עריכה - תבנית - שיחה
י"ז תמוז
4444.jpg
הרבי בעת ביקורו במחנה הקיץ 'אמונה' לבנות, כשלימינו מייסד המחנה הרב יעקב יהודה הכט, ט"ו בתמוז תשי"ז


עריכה - תבנית - שיחה
י"ח תמוז
4444.jpg
הרבי בעת ביקורו במחנה הקיץ 'אמונה' לבנות, כשלימינו מייסד המחנה הרב יעקב יהודה הכט, ט"ו בתמוז תשי"ז


עריכה - תבנית - שיחה
י"ט תמוז
4444.jpg
הרבי בעת ביקורו במחנה הקיץ 'אמונה' לבנות, כשלימינו מייסד המחנה הרב יעקב יהודה הכט, ט"ו בתמוז תשי"ז


עריכה - תבנית - שיחה
כ' תמוז
4444.jpg
הרבי בעת ביקורו במחנה הקיץ 'אמונה' לבנות, כשלימינו מייסד המחנה הרב יעקב יהודה הכט, ט"ו בתמוז תשי"ז


עריכה - תבנית - שיחה
כ"א תמוז
הרבי באמירת מאמר.jpg
הרבי בעת אמירת מאמר חסידות במהלך התוועדות שערך בזאל הגדול שב-770
מאחורי הרבי נראים זקני החסידים: הרב ישראל לייבוב, הרב שניאור זלמן גוראריה, הרב ישראל שמעון קלמנסון, הרב יעקב יוסף רסקין, הרב שלמה אהרון קזרנובסקי, הרב יעקב מנחם מענדל שפרלין
עריכה - תבנית - שיחה
כ"ב תמוז
הרבי באמירת מאמר.jpg
הרבי בעת אמירת מאמר חסידות במהלך התוועדות שערך בזאל הגדול שב-770
מאחורי הרבי נראים זקני החסידים: הרב ישראל לייבוב, הרב שניאור זלמן גוראריה, הרב ישראל שמעון קלמנסון, הרב יעקב יוסף רסקין, הרב שלמה אהרון קזרנובסקי, הרב יעקב מנחם מענדל שפרלין
עריכה - תבנית - שיחה
כ"ג תמוז
הרבי באמירת מאמר.jpg
הרבי בעת אמירת מאמר חסידות במהלך התוועדות שערך בזאל הגדול שב-770
מאחורי הרבי נראים זקני החסידים: הרב ישראל לייבוב, הרב שניאור זלמן גוראריה, הרב ישראל שמעון קלמנסון, הרב יעקב יוסף רסקין, הרב שלמה אהרון קזרנובסקי, הרב יעקב מנחם מענדל שפרלין
עריכה - תבנית - שיחה
כ"ד תמוז
הרבי באמירת מאמר.jpg
הרבי בעת אמירת מאמר חסידות במהלך התוועדות שערך בזאל הגדול שב-770
מאחורי הרבי נראים זקני החסידים: הרב ישראל לייבוב, הרב שניאור זלמן גוראריה, הרב ישראל שמעון קלמנסון, הרב יעקב יוסף רסקין, הרב שלמה אהרון קזרנובסקי, הרב יעקב מנחם מענדל שפרלין
עריכה - תבנית - שיחה
כ"ה תמוז
הרבי באמירת מאמר.jpg
הרבי בעת אמירת מאמר חסידות במהלך התוועדות שערך בזאל הגדול שב-770
מאחורי הרבי נראים זקני החסידים: הרב ישראל לייבוב, הרב שניאור זלמן גוראריה, הרב ישראל שמעון קלמנסון, הרב יעקב יוסף רסקין, הרב שלמה אהרון קזרנובסקי, הרב יעקב מנחם מענדל שפרלין
עריכה - תבנית - שיחה
כ"ו תמוז
הרבי 251.jpg
הפרזידנט מר שז"ר יושב לצד הרבי, בעת אחת מהפעמים בהם קיבל אותו הרבי ליחידות אישית בחדרו שב770. על השולחן ניתן להבחין בקופסא מהודרת בתוכה מונחים עשרות כתבי יד קודש של הרבי הרש"ב, אותם העניק מר שז"ר לרבי בשעת הביקור.
עריכה - תבנית - שיחה
כ"ז תמוז
הרבי 251.jpg
הפרזידנט מר שז"ר יושב לצד הרבי, בעת אחת מהפעמים בהם קיבל אותו הרבי ליחידות אישית בחדרו שב770. על השולחן ניתן להבחין בקופסא מהודרת בתוכה מונחים עשרות כתבי יד קודש של הרבי הרש"ב, אותם העניק מר שז"ר לרבי בשעת הביקור.
עריכה - תבנית - שיחה
כ"ח תמוז
הרבי 251.jpg
הפרזידנט מר שז"ר יושב לצד הרבי, בעת אחת מהפעמים בהם קיבל אותו הרבי ליחידות אישית בחדרו שב770. על השולחן ניתן להבחין בקופסא מהודרת בתוכה מונחים עשרות כתבי יד קודש של הרבי הרש"ב, אותם העניק מר שז"ר לרבי בשעת הביקור.
עריכה - תבנית - שיחה
כ"ט תמוז
הרבי 251.jpg
הפרזידנט מר שז"ר יושב לצד הרבי, בעת אחת מהפעמים בהם קיבל אותו הרבי ליחידות אישית בחדרו שב770. על השולחן ניתן להבחין בקופסא מהודרת בתוכה מונחים עשרות כתבי יד קודש של הרבי הרש"ב, אותם העניק מר שז"ר לרבי בשעת הביקור.
עריכה - תבנית - שיחה
ל' תמוז
הרבי 251.jpg
הפרזידנט מר שז"ר יושב לצד הרבי, בעת אחת מהפעמים בהם קיבל אותו הרבי ליחידות אישית בחדרו שב770. על השולחן ניתן להבחין בקופסא מהודרת בתוכה מונחים עשרות כתבי יד קודש של הרבי הרש"ב, אותם העניק מר שז"ר לרבי בשעת הביקור.
עריכה - תבנית - שיחה