חב"דפדיה:פתגם חסידי/ארכיון 2

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
פתגם חסידי
ארכיון 1 ארכיון 2 ארכיון 3 ארכיון 4 ארכיון 5 ארכיון 6 ארכיון 7 ארכיון 8 ארכיון 9 ארכיון 10
כל תבניות "פתגם חסידי"
101
י.png היודע ומבין שהתורה היא חכמתו יתברך - יש לו הדרת הכבוד לתורה מסוג אחר לגמרי י.png
ספר המאמרים אידיש בתרגום ללשון הקודש עמוד 260
עריכה - תבנית - שיחה
102
י.png הזהירות המופלגה שלי בהידור מצווה היא כדי שהשכל שלי יקלוט טוב יותר עניני חסידות י.png
– אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ חלק ב' עמוד שמב
עריכה - תבנית - שיחה
103
י.png תורה לשמה הכוונה היא - מה שהתורה מאירה. מי שהולך בחושך, נכשל גם באבן קטנה ונופל גם לבור קטן, אבל ההולך במקום אורה - אפילו אם הולך בדרך שנמצאים בו אבנים גדולות ובארות בארות חמר - ניצול מהם ולא יאונה לו כל רע. י.png
– ספר המאמרים תש"א עמוד 53
עריכה - תבנית - שיחה
104
י.png הלומד תורה שלא לשמה אינו לומד מן התורה אלא לומד את התורה י.png
– ספר המאמרים תש"א עמוד 53
עריכה - תבנית - שיחה
105
י.png אצל חסיד, אחד מהדברים החשובים ביותר הוא - מתי יוכל לגרום נחת רוח לרבי י.png
– ספר השיחות תש"ד (בתרגום ללשון הקודש) עמוד יז
עריכה - תבנית - שיחה
106
י.png לימוד התורה וקיום המצוות הם ה'טבעת קידושין' שבהן קידש הקב"ה את בני ישראל והתחייב לזון אותם ולפרנסם י.png
– אגרות קודש חלק ה' עמו רעו
עריכה - תבנית - שיחה
107
י.png איש החיל אינו משיג בשכלו איך יורה הקנה רובה בפרט וטכסיסי המלחמה בכלל, אבל מוסר הוא את נפשו ורצונו למפקד המלחמה ועושה את זה בשמחה ואז הוא דוקא המנצח. י.png
– אגרות קודש, כרך ג', מיום יו"ד ניסן ה'שי"ת
עריכה - תבנית - שיחה
108
י.png האמונה צריכה התחזקות מזמן לזמן, והתעוררות מיוחדת שלא תשאר בבחינת מקיף כי אם תמשול בכל הכחות ובמחשבה דיבור ומעשה בפועל בחיים היום יומיים. י.png
– אגרות קודש, כרך ג', מיום יו"ד ניסן ה'שי"ת
עריכה - תבנית - שיחה
109
י.png עלינו כולנו להתאזר ולהתאמץ ביותר לאחוז בהוראות רבותינו נשיאי חב"ד, מנהגיהים ותנועותיהם השייכים לנו. י.png
– אגרות קודש, כרך ג', עמוד לא
עריכה - תבנית - שיחה
110
י.png התורה היא ראשית ועיקר מעלתו של מלך המשיח - הוגה בתורה. י.png
– לקוטי שיחות חלק י"א שיחה ב' לפרשת שמות
עריכה - תבנית - שיחה
111
י.png כוחם של ישראל להביא את הגאולה העתידה על ידי עבודתם הם - הוא על ידי התורה. י.png
– לקוטי שיחות חלק י"א שיחה ב' לפרשת שמות
עריכה - תבנית - שיחה
112
י.png האוכל בתאווה נעשה מקבל מהמאכל שהוא צומח וחי, ומבילא מוריד את עצמו מדריגת מדבר למדריגתם. י.png
– אגרות קודש חלק י' עמוד קמז
עריכה - תבנית - שיחה
113
י.png השמחה מעצמו במעמד ומצב הרוחני, וכן העצבות ממעמד ומצב הרוחני, הן שתי מידות רעות של הנפש הבהמית שמטרתה ללכוד את האדם במצודתה ולהעבירו על דעתו. י.png
– אגרות קודש חלק ט' עמוד תיח
עריכה - תבנית - שיחה
114
י.png עצבות היא ישות, שזוהי 'טריפה'. מרירות היא כשרה, רק כאשר ממתיקים אותה עם שמחה של עבודה. י.png
– אגרות קודש חלק ט' עמוד תסד
עריכה - תבנית - שיחה
115
י.png "בלע מרור לא יצא". אם המרירות ממצבו בעבודת ה' הוא בדרך 'בליעה', הנה 'לא יצא' - עם אופן מרירות שכזה לא יוצאים מהרע י.png
– אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ חלק ט' עמוד שי
עריכה - תבנית - שיחה
116
י.png אלו החושבים ומדברים אודות משיח - יזכו לקבל פני משיח י.png
ספר המאמרים אידיש מאמר ד"ה אני ישנה וליבי ער - בסופו
עריכה - תבנית - שיחה
117
י.png כאשר לא קובעים עיתים לתורה - נעשים בורים וגסים עד שכלל לא מרגישים את החרפה ובושה של הבורות והגסות י.png
ספר המאמרים אידיש מאמר ד"ה יחיינו מיומיים ס"א
עריכה - תבנית - שיחה
118
י.png דחיה וביטול טובים הם לפי שעה בלבד, וכהקדמה כללית לעבודת הזיכוך י.png
– ספר השיחות תורת שלום עמוד 300, שמח"ת תרס"א
עריכה - תבנית - שיחה
119
י.png חסיד חב"ד הוא לאו דווקא מי שמתפלל באריכות, אלא כל היודע מהי גניחה של חסידים י.png
– אדמו"ר הרש"ב. באר החסידות ב', עמוד 124
עריכה - תבנית - שיחה
120
י.png החסיד הוא לקקן, הרוצה לטעום הכל י.png
– אדמו"ר הרש"ב. באר החסידות ב', עמוד 123
עריכה - תבנית - שיחה
121
י.png השכלתו של ר' חיים בערקרמנצ'וג) לא באה לו ממה שלמד ב"שערי אורה" ו"עטרת ראש". ההשכלה שלו היא מהיין-שרף והעוגות שהוא מחלק כל יום לחסידים ולעניים הבאים לעיר י.png
– אדמו"ר המהר"ש. באר החסידות ב', עמוד 125
עריכה - תבנית - שיחה
122
י.png חסיד צריך לציית, ולא להתנצל על שאינו יכול לציית י.png
– אדמו"ר הרש"ב, אוצר סיפורי חב"ד ח"ט עמוד 281
עריכה - תבנית - שיחה
123
י.png כיון ש"צדיקים דומים לבוראם", מובן שכן הוא גם בנוגע להתקשרות אל הרבי, שיהודי אינו רוצה ואינו יכול להיות נפרד (חס ושלום) מהרבי י.png
– שיחת שבת פרשת פנחס ה'תשי"ב
עריכה - תבנית - שיחה
124
י.png צדיקים דומין לבוראם. כפי שהקב"ה נותן את התורה בכל יום, כמו כן בא אליו הרבי בכל יום ואומר לו עשה כך וכך! י.png
– משיחת שבת פרשת בראשית ה'תשכ"א
עריכה - תבנית - שיחה
125
י.png חסידים הזקנים היו סופרים ומונים את תיבות המענה אשר ענה כ"ק אדמו"ר הזקן, ומדקדקים באותיותיהם י.png
– אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ חלק ג' עמוד תכו
עריכה - תבנית - שיחה
126
י.png פשוט שזהו נגד שכל הבריא להכניס רפורמה בדיני התורה, וממה נפשך: האדם המשנה פסק דין התורה, זאת אומרת שלדעתו האדם למעלה ממנה, ואם כן מה לו בכלל לתורה כזו שתצווהו מה לעשות? ואם יודע האמת שתורה מן השמים - איך זה שכל מוגבל של בני אדם בא לשנות פסק דין הבורא הבלתי מוגבל?!... י.png
אגרות קודש אדמו"ר שליט"א חלק כ' עמוד קנג
עריכה - תבנית - שיחה
127
י.png דורנו - בולמוס שלו פרסומת י.png
אגרות קודש אדמו"ר שליט"א חלק כ"ד עמוד שעד
עריכה - תבנית - שיחה
128
י.png כל המתיר לישראל - עלול שנעשה ראש... י.png
אגרות קודש אדמו"ר שליט"א חלק כ"ד עמוד שעד
עריכה - תבנית - שיחה
129
י.png העיקר, וזהו גם הסימן של חסיד - שיש לו ההרגש באהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל י.png
אגרות קודש אדמו"ר שליט"א חלק ו' אגרת א'תשיב
עריכה - תבנית - שיחה
130
י.png הדברים המעכבים את העבודה, ראשיתם היא ההטעיה ודרישת הצמיחה טרם הזריעה והנטיעה, והעליה בשליבה השניה טרם שהציג כף רגלו על השליבה הראשונה י.png
– אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ חלק ח' עמוד קסו
עריכה - תבנית - שיחה
131
י.png דרכם של רבותינו נשיאינו להאיר כל ענין על ידי סיפור י.png
שיחת חג השבועות תשל"א
עריכה - תבנית - שיחה
132
י.png ר' הלל מפאריטש אמר: כישרון - אסור שיתבזבז י.png
– 'ליובאוויטש' גליון 2 אב תשע"ח
עריכה - תבנית - שיחה
133
י.png יש לזכור תמיד שאנו אנשי הרבי, ולהעמיד לעצמו את השאלה: האם הרבי מרוצה ממני שכך אני נוהג? האם יש לי די אתכפיא ואתהפכא כראוי לאיש של הרבי? י.png
אגרות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א חלק ג' אגרת תרמ (בתרגום ללשון הקודש)
עריכה - תבנית - שיחה
134
י.png אין הזמן גרמא אפילו לקרוא, אבל הנתינה כבר בשלימותה ובכל הפרטים . . הראו דווקא בזמננו דוגמא בולטת . . ברגע שמכניסים את הנתונים למחשב – ברגע כמימרא יודעים כל המסקנות לפועל ממש י.png
מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א, תשורה
עריכה - תבנית - שיחה
135
י.png אם רצונך לעמוד על טיבה של איזו שיטה, בא וראה את ביטוייה הקיצוניים, ואף אם קיצוניותה נתקבלה רק על ידי המיעוט שלכאורה איננו תופס מקום, אף על פי כן, יש בתופעה קיצונית להבליט הכיוון והמגמה של השיטה י.png
אגרות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א, חלק י"ח עמוד רלא
עריכה - תבנית - שיחה
136
י.png טבע אנ"ש שיועצים המה על פי רוב לכל איש מר נפש ליסע לליובאוויטש כו', גם בדברים שאין בהם ממש י.png
אגרות קודש אדמו"ר האמצעי, עמוד רעז
עריכה - תבנית - שיחה
137
י.png טבע אנ"ש שבדברים שבכתב שגם שמלאים טעות לא יחושו על כל הוצאה רבה להשיגם, וכאשר יבואו אותן הדברים בעצמן בדפוס . . גם אותו שקונה כורכו יפה ומניחו בקרן זוית י.png
– הקדמה לדרך חיים
עריכה - תבנית - שיחה
138
י.png בנוגע להציון למאמרים, הנה מאז שהתחלתי להגיה את המאמרים . . כוונת הציון למקומות אחרים – לעורר שיעיינו בהם, שעל ידי זה יהיה לימוד הענין ביתר עיון. כשראיתי שהדבר לא הועיל, עלתה בדעתי "המצאה" חדשה, והתחלתי לציין למקומות כאלו שבהסתכלות שטחית, ב"מושכל ראשון", נראה שאינם שייכים להענין המבואר במאמר זה – אולי על ידי זה תתעורר תשוקה לחפש ולשאול ביאור בשייכות הענינים. לעת עתה – גם זה לא הועיל... י.png
שיחת יום שמחת תורה, תשי"ט
עריכה - תבנית - שיחה
139
י.png בכל פעם שמזכירים ומציינים למאמר מסויים, הכוונה היא שאכן יעיינו בו! י.png
שיחת יום שמחת תורה, תשי"ט
עריכה - תבנית - שיחה
140
י.png ברור שבכל מסיבה של ריבוי יהודים – ישנם כמה וכמה שיש להם גילויים הכי נעלים.

ואפילו באם לא מרגישים – אין זה משנה המציאות

[ועל דרך כמה סיפורי מאמרי חז"ל – שהיו כמה וכמה שנתגלה אליהם אליהו ולא ידעו מזה]

י.png
הרבי מלך המשיח שליט"א, שיחת ש"פ פקודי תשמ"ט
עריכה - תבנית - שיחה
141
י.png עכברים מהווים דבר בלתי רצוי, וכפי שרואים במוחש שעקרת הבית עושה כל המאמצים להשמיד ולבער את העכברים מביתה. מלבדה יש עוד מי שרודף את העכברים והוא החתול. אבל יש חילוק גדול בין רדיפת עקרת הבית את העכברים לבין רדיפת החתול. עקרת הבית אינה רוצה שישרצו העכברים בביתה אבל החתול רוצה לעשות מהעכברים דם ובשר כבשרו.

ועד"ז בענייננו שישנם כאלו שמחכים וממתינים אולי ישמעו איזה משהו שיוכלו לנצלו בכדי לעשות "שמח" במחנה ישראל...

י.png
הרבי מלך המשיח שליט"א, התוועדות פרשת כי תשא, ט"ז אדר תשמ"ה
עריכה - תבנית - שיחה
142
י.png איך ייתכן שלתלמידי הישיבה תהיה ידיעה אודות ליובאוויטש או תומכי תמימים מתוך עיתונים... כיצד זה בכלל יש לתלמידי הישיבה ידיעה בעיתונים... תלמידי התמימים ואף אברכים אינם צריכים לדעת את הנעשה בעיתונים. מה שלפעמים נזכר בהם אודות ליובאוויטש, תומכי תמימים וכו', הרי זה עבור אנשי הרחוב אך לא לאנשים מבפנים... י.png
הרבי מלך המשיח שליט"א, יחידות משנת תשי"ז, "אשכילה בדרך תמים" עמ' 183
עריכה - תבנית - שיחה
143
י.png היות והילד בטבעו רוצה לשחק בכדור, יש להסביר לו ולפעול עליו, שמשחק הכדור גופא – יהיה 'לשם שמים'. וההסבר, שיש לומר לילד, הוא, שבכדי שהוא יוכל אחר כך ללמוד תורה טוב יותר, צריכה להיות התעמלות הגוף, והוא צריך 'להתרוצץ'. י.png
הרבי מלך המשיח שליט"א, שיחת שבת פרשת שמיני תש"מ
עריכה - תבנית - שיחה
144
י.png אדמו"ר האמצעי סיפר שבגלל המסירות-נפש של אדמו"ר הזקן על תורת החסידות, פסקו בבית-דין של מעלה, אשר בכל עניין של תורה, יראת-שמים ומידות טובות תהיה יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה. ומובן, שכאשר לומדים תניא בכל יום נעשים בכלל "הולכי בעקבותיו" של אדמו"ר הזקן. י.png
הרבי מלך המשיח שליט"א, שיחת שבת פרשת שמות תשי"ג
עריכה - תבנית - שיחה
145
י.png בודאי ידוע לו שישנם עתה מכונות קליטה, וכמדומה שבהיותו כאן ראה אותם, ונהגו אנ"ש בזמן האחרון, להקליט את ההתועדות ולשלוח לכאן העתקה אחת - וכמובן להשאיר גם אצלם העתקה בכדי לנצלה בהזדמנויות שונות לחידוש (אפפרישען) ההתעוררות וכו' שעמדו בה בעת ההתועדות. י.png
הרבי מלך המשיח שליט"א, אגרות קודש חלק י"ב אגרת ד'קיג, עמוד רצב
עריכה - תבנית - שיחה
146 ֘֕
י.png מלבד מרדכי וכמה מחברי הסנהדרין, אחרים לא דיברו על מועד קירוב הגאולה, וחלקם השתיקו את נושא יעוד הגאולה - הם לא יכלו לומר שהגאולה לא תבוא חס ושלום, שהרי הם האמינו באמונה שלימה שייעוד הגאולה בוודאי יתקיים... - השתיקה אודות יעוד הגאולה הביאה לספיקות בענין הגאולה אצל חלק מבני ישראל שעד אז האמינו בגאולה באמונה שלימה. י.png
אדמו"ר הריי"צ, ספר המאמרים אידיש (המתורגם) עמוד 234
עריכה - תבנית - שיחה
147
י.png באמריקה ישנו פתגם, ש"מצחצח נעליים" הוא גם דבר חשוב, שהרי "ראַקפעלער" היה בתחילה "מצחצח נעליים", ואחר כך נעשה "גביר גדול"... י.png
הרבי מלך המשיח שליט"א, משיחת שבת פרשת צו, שושן פורים תשי"ד
עריכה - תבנית - שיחה
148
י.png יש למסור את הילד למלמד שאינו יודע את "שפת המדינה", ואפילו אינו יודע את שמו של ה"פּרעזידענט" הנוכחי, ומי הי' ה"פּרעזידענט" לפניו, ונוסף לזה – מגדל הוא "זקן מלא"... ודוקא "מלמד" זה – יחנך את הילדים בדרך התורה ומצוות י.png
הרבי מלך המשיח שליט"א, משיחת שבת פרשת צו, שושן פורים תשי"ד
עריכה - תבנית - שיחה
149
י.png בבית חסידי – אין מתפעלים מהעובדה שאומרים "לחיים" גם באמצע השבוע י.png
הרבי מלך המשיח שליט"א, משיחת שבת פרשת צו, שושן פורים תשי"ד
עריכה - תבנית - שיחה
150
י.png מרדכי היה חסיד, שהרי הוא תיקן את הענין ד"חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע", ומי היה מעלה על דעתו לתקן תקנה לדורות שצריך להיות ענין של "עד דלא ידע", אם לא חסיד?!... י.png
הרבי מלך המשיח שליט"א, משיחת שבת פרשת צו, שושן פורים תשי"ד
עריכה - תבנית - שיחה
151
י.png אילו היתה אסתר שואלת "רב מתנגד" האם מותר לה ללכת אל אחשורוש – היה בודאי פוסק לה שהדבר אסור י.png
הרבי מלך המשיח שליט"א, משיחת שבת פרשת צו, שושן פורים תשי"ד
עריכה - תבנית - שיחה
152
י.png אם להב העבודה הוא בגלוי – הרי זה מנוול. י.png
אדמו"ר הריי"צ, ספר השיחות ה'ת"ש בתרגום ללה"ק, עמוד קמד
עריכה - תבנית - שיחה
153
י.png אלו שיושנים וחולמים על ענינים אחרים - יטלום ענני שמיא עם מיטותיהם... כך, שיוכלו להמשיך ולישון במנוחה על "ענני שמיא"... וכשיתעוררו משנתם, יתפסו שעוסקים בענין אחר לגמרי (לא בענינים שחולמים אודותם...) שעומדים בארצנו הקדושה, בירושלים עיר הקודש, ובבית המקדש! י.png
אדמו"ר שליט"א, התוועדויות תשמ"ח חלק ב' עמוד 448
עריכה - תבנית - שיחה
154
י.png להוסיף הקדמה המבהירה פרטים אודות הספר - אינה מועילה, כי אין שמים לב אודות הקדמות כאלו... י.png
אדמו"ר שליט"א, קובץ מענות תש"נ, מענה קפט
עריכה - תבנית - שיחה
155
י.png סבורני שאדם צעיר איננו זקוק להוכחות שלא זהו תפקיד החיים, לחפש את הדבר הדורש את המאמץ הפחות ביותר ולהתערב בסביבה מה שיותר מהר. י.png
אדמו"ר שליט"א, אגרות קודש חלק י"ח עמוד שז
עריכה - תבנית - שיחה
156
י.png אחרי רבים להטות?

ידוע שסוג הדומם (אבנים, וברואים דומים) הם במספר גדול יותר מצומח, וצמחים הם במספר גדול יותר מחי, וחי הוא במספר גדול יותר ממדבר (בני אדם)...

י.png
אדמו"ר שליט"א, אגרות קודש חלק י"ח עמוד שז
עריכה - תבנית - שיחה
157
י.png ההיגררות אחר הסביבה לא יכולה לעורר כבוד והערכה, לא אצל אחרים ולא אצל עצמו. י.png
אדמו"ר שליט"א, אגרות קודש חלק י"ח עמוד שז
עריכה - תבנית - שיחה
158
י.png בזמן הזה ההכרח הוא אשר כל אחד ואחד יתעסק באיזה ענין של צרכי ציבור, ואלו השייכים לזה, הרי עניני חינוך הכשר קודם לכל. י.png
אדמו"ר שליט"א, אגרות קודש חלק ז' עמוד שנט
עריכה - תבנית - שיחה
159
י.png כל מחשבה שנמשכת הרבה זמן ולא מביאה שום תועלת, הרי זה סימן שהיא מהיצר הרע, כדי לבלבל אותו. י.png
אדמו"ר שליט"א, יחידות להרה"ח ר' מאיר צבי גרוזמן, תשרי תשכ"ז
עריכה - תבנית - שיחה
160
י.png כאשר ישאלו ילד קטן: ראש ורגל - מי מהם נעלה יותר? הנה אם יענה שהרגל נעלה יותר - יסטרו לו! אמנם לא סטירה כפשוטה, שכן, אין זה מדרך החינוך, אבל על-כל-פנים סטירה בדיבור, היינו, שיגערו עליו... י.png
אדמו"ר שליט"א, התוועדויות תשד"מ חלק ג' עמוד 2067, משיחת שבת פרשת חוקת
עריכה - תבנית - שיחה
161
י.png אינני מסוגל להעדיף הידור שלי, על צורך עיקרי של הזולת י.png
אדמו"ר שליט"א, אגרות קודש חלק ח' אגרת ב'רסג
עריכה - תבנית - שיחה
162
י.png שלילה בכלל - אין בה משום ענין... י.png
אדמו"ר הריי"צ, שיחת ליל ב' דראש השנה תש"ה
עריכה - תבנית - שיחה
163
י.png אחד הדברים שהעלייה לרגל בבית המקדש הייתה פועלת ביהודי, שהיה משתחווה לא רק בחיצוניות עם הגוף, אלא גם מבטל את כל הכוחות הנשמה שלו לקב"ה... את זאת משיג חסיד כאשר הוא מתפלל בבית המדרש של רבו! י.png
אדמו"ר שליט"א, אגרות קודש חלק ב' עמוד רנו בתרגום ללשון הקודש
עריכה - תבנית - שיחה
164
י.png העבר – מלמד העתיד י.png
אדמו"ר הריי"צ, אגרות קודש אדמו"ר שליט"א חלק כה עמוד קסח, אגרת ט'תקז
עריכה - תבנית - שיחה
165
י.png כשבאה הטבה על ידי . . פשוט שזה צריך להביאם להתעוררות יתירה . . ואם המתברך בעל השפעה הוא בחוג וסביבה, מחובתו הכי מוחלטה לפרסם בכל הסביבה תורתו והדרכתו של בעל הציון י.png
אדמו"ר שליט"א, אגרות קודש חלק ט"ו עמוד קפט
עריכה - תבנית - שיחה
166
י.png כל ישראל צריכים לידע שעל ידי קיום התורה והמצוות בלבד, ללא התקשרות לרבי, וללא פנימיות התורה שנתגלתה על־ידי הרביים, מגיעים אמנם לדרגות הכי נעלות בקדושה, אבל חסרה ההתקשרות דעצם הנשמה עם עצמות ומהות אין־סוף־ברוך־הוא י.png
אדמו"ר שליט"א, תורת מנחם חלק ב' עמוד 273
עריכה - תבנית - שיחה
167
י.png "אם בחוקותי תלכו וגו'" - כשישנה עבודה מסודרה, עבודת המוח ועבודת הלב, אזי "ונתנה הארץ יבולה", ואז ישנו גם יבול הארץ. י.png
אדמו"ר הריי"צ, ליקוטי דיבורים בלשון הקודש חלק א' עמוד 79
עריכה - תבנית - שיחה
168
י.png השיטה שלא להתערב בעניני זולתו - היא היפך שיטת התורה י.png
אדמו"ר שליט"א, מכתב ח' תמוז תשכ"ג
עריכה - תבנית - שיחה
169
י.png ענין החסידות: הגברת הצורה על החומר, ובמילא גם הגברת האיכות על הכמות י.png
אדמו"ר שליט"א, מכתב כ"ו שבט תשט"ו
עריכה - תבנית - שיחה
170
י.png האמונה בדברי צדיקים וההתקשרות - אינו ענין הנאמר רק בפה או נקבע בלב, לאמור חסיד אני או מקושר אני, כי אם צריך לבוא בפועל דבר י.png
אדמו"ר הריי"צ, אגרות קודש חלק י"ז עמוד רב
עריכה - תבנית - שיחה
171
י.png אילן שאינו עושה פירות הוא אילן סרק. אפשר להיות בקי בש"ס ולהיות אילן סרק חס ושלום. מה התועלת בתורתך ועבודתך, אם לא הארת אור ביהודי אחר? י.png
– ליקוטי דיבורים חלק א', עמוד קלב
עריכה - תבנית - שיחה
172
י.png כשכותבים חסידות בפני עצמה מתאים הביטוי דא"ח, אך לא כשכותבים נגלה ודא"ח, שהרי גם נגלה הוא בוודאי דא"ח י.png
– אגרות קודש חלק כ"ז עמוד כח
עריכה - תבנית - שיחה
173
י.png צדיקים הדומים לבוראם – פעולתם בענינים שבין אדם לחברו ושבין אדם למקום היא באותה המסירות נפש ממש י.png
– אגרות קודש חלק כ"ז עמוד סז
עריכה - תבנית - שיחה
174
י.png נקל להיות מבקר ממחבר י.png
– אגרות קודש חלק כ"ז עמוד נא
עריכה - תבנית - שיחה
175
י.png דרך בני ישראל – ששמחים בהזדמנות דלשון נופל על לשון י.png
– אגרות קודש חלק כ"ז עמוד קיט
עריכה - תבנית - שיחה
176
י.png איני מאמין שיש מבני ובנות ישראל מי שהוא חילוני במובן שמשתמשים בו עתה, שהרי הוא בן וחלק מגוי קדוש י.png
– אגרות קודש חלק כ"ז עמוד קכא
עריכה - תבנית - שיחה
177
י.png מובן ופשוט שאינו ענין כלל לחפש אתגר טרם שיזדיין בנשק שיוכל להתגבר עליו י.png
– אגרות קודש חלק כ"ז עמוד סה
עריכה - תבנית - שיחה
178
י.png בדומה לכרוזים מלמעלה המעוררים את האדם לתשובה מבלי שיעשה לכך כל הכנה מצדו, על דרך זה הוא גם בצדיקים שדומין לבוראם – שהם מעוררים אצל החסידים את עניין ההתקשרות . . יתכן שהוא מצדו לא עשה מאומה בשביל זה, אלא שהרבי הנשיא מתבונן בהתקשרותו ומעורר אותו באופן ד"כמים הפנים לפנים" – כדי לידע שצריכה להיות פעולה מצדו, שעל ידי זה נעשית ההתעוררות באופן השייך אליו, ומביאה אצלו עניין של פועל, שזהו תכלית העניין י.png
– משיחת י"א שבט תשכ"א
עריכה - תבנית - שיחה
179
י.png זקוק אני לחסידים בריאים י.png
יחידות משנות המ"מים
עריכה - תבנית - שיחה
180
י.png הרבי מצדו – כיון שהבטיח, בודאי ביכולתו לקיים. אבל, ישנו תנאי בדבר – ההתקשרות אל הרבי, והאמונה שגם עכשיו יכול למלא ובוודאי ימלא את ברכותיו י.png
– תורת מנחם חלק א' עמוד 193
עריכה - תבנית - שיחה
181
י.png בישיבת תומכי תמימים - הישיבה היא ביתו של התלמיד. זהו יסוד החינוך וציר החינוך של התלמידים, "התמימים" י.png
– לקוטי דיבורים חלק א' ליקוט ח' סעיף י"ח
עריכה - תבנית - שיחה
182
י.png בדרכי החסידות אין חילוקי דרגות, הן דבר השווה לכל נפש. לדרכי החסידות - כולם מוכשרים י.png
– לקוטי דיבורים חלק א' ליקוט ח' סעיף י"ח
עריכה - תבנית - שיחה
183
י.png בתקופתנו תקופת החילופים ותמורות וכו' המיעוט דיום זה אפשר שיהי' רוב מכריע מחר או מחרתיים י.png
– אגרות קודש חלק כ"ו עמוד רנ"א
עריכה - תבנית - שיחה
184
י.png אם בכל התקופות מצווים לקיים "התנאה לפניו במצוות", על אחת כמה וכמה בתקופתנו, שהחיצוניות תופסת בה מקום כל כך, ויש כמה שהדרך למשכם לדבר טוב הוא להתחיל ביופי החיצוני י.png
– אגרות קודש חלק כ"ו עמוד רס"ב
עריכה - תבנית - שיחה
185
י.png כולם אהובים כולם ברורים - בירורי נוגה, פירוש הבירורים שמבררים מנוגה י.png
– חסר לאברהם, לר' אברהם צבי ברודנא
עריכה - תבנית - שיחה
186
י.png הרשה לי להבטיח לך שדעתי עליך היא יותר טוב אפילו מהדעה שיש לך על עצמך י.png
– ממכתב כ"ק אד"ש כ' טבת תש"כ, כפר חב"ד גליון 1848 עמוד 9
עריכה - תבנית - שיחה
187
י.png בחב"ד צריך להיות 'סאם סאפזשניק'! י.png
– - הרבי ביחידות לר' שמעון לזרוב בקשר לפעילות בשליחות
עריכה - תבנית - שיחה
188
י.png אין מתחילים פעילות באיסורים, ובפרט בצמצום שמחת חתן וכלה י.png
– מענה הרבי לרב יצחק יהודה ירוסלבסקי בקשר לפעילות הבית דין
עריכה - תבנית - שיחה
189
י.png כשמתחילים להיכנע ללחץ בלתי צודק – אין לדבר גבול י.png
– הרבי, ליקוט מענות קודש תשמ"ח, אות ל
עריכה - תבנית - שיחה
190
י.png שלום – אפילו גרוע, טוב יותר ממריבה – אפילו קלה וטובה י.png
– הרבי, אגרות קודש חלק ט' עמוד ק
עריכה - תבנית - שיחה
191
י.png על-חטא אומרים רק כמה שצריך י.png
– הרבי, לקוטי שיחות חלק ט' עמוד 386
עריכה - תבנית - שיחה
192
י.png בעולמנו זה הכל מעורב טוב ורע, ועל האדם לבחור מה להרגיש ובמה להתבונן. כי בחיי כל אחד ואחד שתי דרכים ישנם: לראות את הטוב הסובב אותו, או להיפך י.png
– הרבי, אגרות קודש חלק כ' עמוד מא
עריכה - תבנית - שיחה
193
י.png הפשט הוא העיקר. על אף שיש פרד"ס שבתורה, מכל מקום העיקר הוא שמהסוד יומשך לדרוש ומדרוש לרמז ועד שיומשך בעולם הפשט, שהוא עולם העשייה, עולם המעשה י.png
– הרבי, מאמר דיבור המתחיל 'בראשית ברא' שבת בראשית תשמ"ה
עריכה - תבנית - שיחה
194 תבנית:פתגם חסידי/194 עריכה - תבנית - שיחה
195 תבנית:פתגם חסידי/195 עריכה - תבנית - שיחה
196 תבנית:פתגם חסידי/196 עריכה - תבנית - שיחה
197 תבנית:פתגם חסידי/197 עריכה - תבנית - שיחה
198 תבנית:פתגם חסידי/198 עריכה - תבנית - שיחה
199 תבנית:פתגם חסידי/199 עריכה - תבנית - שיחה
200 תבנית:פתגם חסידי/200 עריכה - תבנית - שיחה