חב"דפדיה:עקרונות וקוים מנחים/טיוטה

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

עקרונות וקוים מנחים - הגדרות וגבולות רוחניים ורעיונים של חב"דפדיה. הוא דף המציג את עקרונות היסוד בתפיסת העולם על פיה נכתבת חב"דפדיה.

מי אנחנו?[עריכה]

חב"דפדיה היא אנציקלופדיה יהודית-חב"דית החופשית לקריאה ולכתיבה ברשת האינטרנט, הפועלת בחסות האתרים חב"ד אינפו וחב"ד בישראל.

חב"דפדיה בנויה - בדומה לאנציקלופדיות זהות ברשת - בצורה של קהילה ונכתבת בעבודה משותפת של המשתמשים, כאשר חילוקי דעות מוכרעים על ידי הסכמה בדף השיחה או על ידי הצבעה. עם זאת, חב"דפדיה שונה מאנציקלופדיות אחרות בכך שהיא כפופה להנהלה רוחנית. חברי ההנהלה הם הרבנים: שלום יעקב חזן, שניאור זלמן הרצל ושמואל קסלמן. לפני חברי ההנהלה מובאים הדיונים הנוגעים לנושאים עקרוניים בהשקפתה היהודית-חב"דית של האנציקלופדיה, וההחלטות המתקבלות על ידה אינן נתונות ל/דיון/ ושינוי.

מטרתנו[עריכה]

מטרתה של חב"דפדיה הוא הנגשת מידע בתחומי היהדות, התורה והמצוות, תורת החסידות ומנהגיה, היסטוריה יהודית וחסידית, בצורה אנציקלופדית בשפה עממית ופשוטה במטרה להנגשת המידע גם לאלו שעדיין אינם מתמצאים דיים בעולמה של חסידות חב"ד.

באור מענהו של מלך המשיח לבעל שם טוב שביאתו תלויה בהפצת מעיינות תורת החסידות חוצה, מושם דגש על ערכים העוסקים בתורת החסידות; כמו כן, על פי דברי הרבי שלימוד ענייני גאולה ומשיח מזרז את הגאולה, ניתן דגש מיוחד בעיקר על ערכים אלו.

בנוסף לכך, חב"דפדיה הינה במה לערכים בתולדות חסידות חב"ד, ניגוניה, אישיה ומוסדותיה.

אנו מאמינים[עריכה]

 • חב"דפדיה מאמינה באמיתות ונצחיות התורה, ובכל י"ג עקרי האמונה לרמב"ם.
 • חב"דפדיה מאמינה בכך שהרבי הוא מלך המשיח.
 • חב"דפדיה מאמינה בהמשכיותו של הדור השביעי עד לגאולה האמתית והשלימה, ובכך שהרבי הוא נשיא דורנו.
 • חב"דפדיה מאמינה כי חייו של הרבי ממשיכים בלי שום הפסק עד לגאולה האמיתית והשלימה, וממילא אין לכתוב עליו לשונות של הסתלקות או תארים הנהוגים על אנשים שנפטרו. / בנוסף להנ"ל: שהרבי חי וקיים בבית משיח 770, ובמילא יש להתייחס לאוהל כמקום מנוחתו של הריי"צ בלבד, ולרבי כמצוי ב-770 בדווקא[דרושה הבהרה].
 • חב"דפדיה מאמינה בכך שישנה חובה להודיע ולפרסם לכל יהודי את בשורת הגאולה ועל זהותו של הגואל, באופן המתקבל.

א[עריכה]

 • כל האמור לעיל הם עקרונות שאין לערער עליהם. כלומר, אין לציין דעה הנוגדת להם כהנחה מקובלת.
 • עם זאת ניתן להביא את הדעה השונה בכדי לבאר את שלילתה, ולצורך כך ניתן אף לדון בטענותיה. כך לדוגמה: בערך אחדות ה' תיכתב הדעה שסברו כמה מגדולי ישראל שיש (ח"ו) דמות הגוף למעלה ושלילתה על ידי הרמב"ם (וטענת הראב"ד עליו). או בערך נצחיות התורה תובא הדעה של הרס"ג בעניין נצחיות התורה וביאורו בעניין הרצון האלוקי בנוסף לביאור החסידות כי הרצון האלוקי לא ישונה בשום אופן. וכך גם בערכים על תורה ומדע יובאו הדיעות של גדולי ישראל שסברו והצדיקו טיעונים אפולוגטיים (הצטדקות). אפי' טענות כמו של ישעיהו ליבוביץ' ושלילתן (של השתיים) על ידי הרבי.
כמו כן בנושאי נצחיות חייו של הרבי, הרבי כמלך המשיח, פרסום זהותו של משיח, יובאו הדעות השונות ונימוקן בעניין, יחד עם שלילתן והסברתן כפי שנומקו והתבארו על ידי משפיעי אנ"ש המקובלים על חב"דפדיה (??). כך לדוגמה יובא ביאורו של ר' יואל כהן בעניין הרבי כמלך המשיח שהוא מצד עניין היחידה בתוספת ביאור כפי אמונתה של חב"דפדיה מצד הגדר ההלכתי. בפרסום זהותו של המשיח יובאו הדעות הטענות נגדם וביאור טעותם.
 • הבאת דעות נוגדות לאמונה היהודית בכלל, ולעקרונותיה של חב"דפדיה מותנית בכך שהדעה נידונה ונמצא אודותיה התייחסות בספרי הקודש בין גדולי ישראל או בין חסידים ומשפיעים.
 • הבאת הטענות הנוגדות לאמונה תיעשה במינימום הנדרש לצורך הפרכתן. לדוגמא, אין לפרט מהו הסדר המדוייק של התפתחות המינים זה מזה לשיטת האבולוציה; יש להסתפק באמירה הכללית שהאבולוציה טוענת להתפתחות המינים זה מזה. כך גם בחילוקי דעות פנים יהודיים/חסידיים - לדוגמא, טענות האוסרים את הפאה נכרית יובאו בקיצור ובתמצות יחסית לשיטת הרבי המתירה; וכן טענות השוללים פרסום זהות משיח יובאו בקיצור ובתימצות יחסית לשיטת הרבי המחייבת.

ב[עריכה]

כתיבת ערכים[עריכה]

על מה כותבים ערך?[עריכה]

 • אין לכתוב ערכים על אנשים שנלחמו בחב"ד באופן פומבי ולא חזרו בהם עד יום מותם / ניתן לכתוב ערכים על אישים שנלחמו ברביים ובחב"ד, בתנאי שמתקיימים שני התנאים הבאים: א. שעיקר הערך יעסוק בביקורת עליהם. ב. שפעולותיהם נגד חב"ד זכו להתייחסות מפורשת מאחד הרביים. / ערכים על מושגים, אישים, וארגונים שפעלו נגד/סותרים ליסודי האמונה בהם מאמינה חב"דפדיה; אומנם זכאים לערך, אבל על הערך להתמקד בביקורת.
 • יש לנהוג בזהירות כאשר כותבים על נושאים רגישים בסוגיות של אמונות ודעות, שלא לכתוב לפי דעותיכם האישיות אלא לפי המדיניות של חב"פדיה.

פסקאות ביקורת[עריכה]

הכנסתי את עקרי הדברים לחב"דפדיה:עקרונות וקוים מנחים ולדף משנה חב"דפדיה:עקרונות וקווים מנחים - ביקורת. אפשר להמשיך את הדיון על כל פרט בדף השיחה של כל אחד מהערכים הנ"ל. שיעשיחה ט' באייר ה'תשע"ח 16:04, 24 באפריל 2018 (IST)