חב"דפדיה:מיזמי חב"דפדיה/ליובאוויטש וחייליה

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מיזם ליובאוויטש וחייליה נועד לרכז ולתעד את כל התמימים שלמדו בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש מאז הווסדה על ידי אדמו"ר הרש"ב בשנת תרנ"ז.

משתתפים[עריכה]

ראו גם[עריכה]

תומכי תמימים ליובאוויטש[עריכה]

א[עריכה]

ב[עריכה]

ג[עריכה]

ד[עריכה]

ז[עריכה]

 • אברהם זלצמן

ח[עריכה]

כ[עריכה]

ל[עריכה]

נ[עריכה]

פ[עריכה]

ש[עריכה]

תומכי תמימים וורשא (פולין)[עריכה]

תלמידי 'תומכי-תמימים' בווארשא-אטוואצק, ובסניפיה שבמדינות פולין, ליטא ולטביא.

א[עריכה]

ב[עריכה]

ג[עריכה]

 • דוד גולדברג ב"ר חיים יעקב שו"ב, מגאווערצאוו. נולד בשנת תרע”ח. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ”ב.
 • יעקב (בר"מ) גולדברג ב"ר מענדל, ממיעכוב. נולד בשנת תרע”ה. למד בתו"ת בווארשא בשנים תר”צ-צא. כשהתחילה המלחמה הי’ בווארשא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.
 • יוסף גולדשטיין ב"ר צבי הירש, מווארשא. נולד בשנת תרס”ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ”ב-צ. יסד וניהל את הסניף בחמעלניק, בשנים תר”צתש”א, והשתתף בניהול הישיבה בגיטו ראדום בשנת תש”ב. כשהתחילה המלחמה הי’ בחמעלניק, והי’ בין הרשומים למשלוח עזרה. עבר את מאורעות המלחה וניצל, ואח"כ התיישב בנ.י. נפטר בשנת תשמ"ז.
 • שניאור זלמן (בר"נ) גורארי' ב"ר נתן. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בנעויל בשנים תרפ”ג-ה (חורף), ובווארשא בשנים תרפ”ה (קיץ, שיעורים), תרפ”ו-צא (אולם). בשלהי תרצ”א יסד את הסניף בקאוועל. בשנים תרצ”ג-ח ניהל את המכינה בווארשא. בתרצ”ט הגיע לנ.י. ונשא את בתו של האדמו"ר מקופיטשניץ. בשנים תש”א-ו ניהל את מחלקת הכתות בתו"ת בנ.י. נפטר בר"ה תשס"ד.
 • אלחנן גורביץ מריגא. בשנת תש”א סודרה לו ויזה לארה”ב בתור תלמיד הישיבה.
 • הלל גורביץ ב"ר יצחק (מתמיד). נולד בשנת תרד"ע. בשנת תש”א סודרה לו ויזה לארה”ב בתור תלמיד הישיבה.
 • מאיר גורביץ מלטביא. נולד בשנת תרפ”ה. בשנת תש”א סודרה לו ויזה לארה”ב בתור תלמיד הישיבה.
 • שלום דובער גורביץ מריגא. נולד בשנת תר”פ. בשנת תש”א סודרה לו ויזה לארה”ב בתור תלמיד הישיבה.
 • שמואל גורביץ ב"ר יצחק (מתמיד). נולד בשנת תרע”ז. בשנת תש”א סודרה לו ויזה לארה”ב בתור תלמיד הישיבה. בתחלת קיץ תש”א חזר לרוסיא, ואחרי המלחמה יצא מרוסיא, ואח"כ הגיע לארה"ק והתיישב בלוד. נפטר בשנת תשע"א.
 • אברהם יוסף גורדון ב"ר חיים, מדונילביץ. למד בתו"ת בגלובאקי. אחרי המלחמה הגיע לארה"ק והתיישב בכפר חב"ד.
 • זרח גורדון מקבוצת תלמידי אחי תמימים בנ.י. שנסעו ללמוד בתו"ת באטוואצק באלול תרצ”ט, וכשהתחילה המלחמה נסע לווארשא, ושטוקהולם, ומשם חזרה לנ.י.
 • ניסן גורדון ב"ר יוחנן, מדאקשיץ. נולד בשנת תרע”ח. למד בתו"ת בווילנא בשנים תר”צ-צא. נפטר בשנת תש"נ.
 • אברהם אבא גלברט מבריינסק. נולד בשנת תרע”ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ”ג (בחורף במכינה ובקיץ בשיעורים).
 • חיים דוד גלזמן ב"ר קלמן ראובן, מסטאפניץ. נולד בשנת תרס”ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ”ג, תרפ”ו-צא. כשהתחילה המלחמה הי’ בסטאפניץ, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.
 • מאיר גלזמן ב"ר קלמן ראובן, מסטאפניץ. נולד בשנת תרס”ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ”ג-צא. כשהתחילה המלחמה הי’ בין הרשומים למשלוח עזרה. בשנת תש”א סודרה לו ויזה לארה”ב בתור תלמיד הישיבה.
 • יצחק מענדל גליקסון. כשהתחילה המלחמה ברח לווילנא, ושוב חזר לפולין להביא עוד תלמידים לווילנא, אלא שהגבול נסגר, ושוב לא הצליחו לבוא לווילנא.
 • נפתלי הערץ גליקסמן ב"ר חיים בנימין, מקאמינקא (טשענסטכוב). נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ”ו-צ (שיעורים), תר”צ (קיץ) – תרצ”ה (אולם). כשהתחילה המלחמה הי’ בטשענסטכוב, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.
 • יעקב געלכטרונג ב"ר צבי, מפאלעניץ. נולד בשנת תר”פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ”ג-ה.
 • נתן גענדל מאיידוציק. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בווילנא בשנים תרפ”ח-צא.
 • חיים גרוזובסקי מקאמיניץ (נכד הג"ר ברוך בער). נולד בשנת תרפ”ה. למד בתו"ת בווילנא בשנת ת”ש.
 • דובער גרוסבוים ב"ר גרשון, מקובליץ. נולד בשנת תרס”ו. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ”ה-ו. אח"כ הגיע לארה”ב, והתיישב בנוארק, ואח"כ בנ.י.
 • העניך גרטנר מבוסק. נולד בשנת תרפ”א. למד בתו"ת באטווצק בשנים תרצ”ז-ח.
 • מאיר גרטנר ב"ר שלמה יוסף, מניישטאט. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ”ה-צא.
 • מאיר גרינברג ב"ר יהושע פאלק. נולד בשנת תרע”ז. מקבוצת תלמידי אחי תמימים בנ.י. שנסעו ללמוד בתו"ת באטוואצק באלול תרצ”ט, וכשהתחילה המלחמה נסעו לריגא והמשיכו לימודיהם עד חוהמ"ס, שאז נסעו לשטוקהולם, ומשם חזרה לנ.י.
 • שרגא פייוויש גרינר ב"ר לייבוש, מדרילץ. נולד בשנת תרע”ה. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ”א-ב (שיעורים), תרצ”ב (קיץ) – תרח”צ (אולם). כשהתחילה המלחמה הי’ באסטראווצי, והי’ בין הרשומים למשלוח עזרה. עבר את מאורעות המלחמה וניצל. בקיץ תש”ט הגיע לברזיל, והתיישב בריא ד’זענערא.
 • יעקב יוסף גרשוביץ מליטא. נולד בשנת תרפ”ה. בשנת תש”א סודרה לו ויזה לארה”ב בתור תלמיד הישיבה.

ד[עריכה]

 • יחיאל מיכל דברוסקין ב"ר שניאור זלמן, מבראילא רומניא. נודל בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ”ט-צא. אח"כ התיישב בארה"ק והי’ רב בחיפה.
 • זאב דושבסקי מיעקאטרינאסלאוו (לעוועדאוו). למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ”ג-ד.