חב"דפדיה:מיזמים/השבחת ערכים - ה'תשפ"א

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מיזם זה הסתיים
אות 'השבחת ערכים'

מיזם השבחת ערכים הינו מיזם למען שיפור ועריכת הערכים הקיימים בחב"דפדיה.

מטרת המיזם[עריכה]

בהתוועדות י' שבט תשי"א, בעת קבלת הנשיאות של הרבי, עורר הרבי אודות עבודתו של החסיד:

כעת הקשיבו יהודים!

בכלל בחב"ד הייתה התביעה שתהיה עבודתו של כל אחד ואחד בעצמו, ולא להסתמך על הרביים.

זהו ההפרש בין שיטת פולין לשיטת חב"ד, ששיטת פולין היא "וצדיק באמונתו יחיה", אל תקרי יִחְיה (החי"ת בשבא) אלא יְחַיֶה (החי"ת בפתח), אבל אנו, חב"ד, צריכים לעבוד כולנו בעצמנו, ברמ"ח איברים ושס"ה גידים של הגוף, וברמ"ח אברים ושס"ה גידים של הנשמה.

"הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים". אינני מסלק את עצמי חס ושלום מלסייע, לסייע כפי היכולת, אבל, כיון שהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, הרי, אם לא תהיה העבודה לבד, מה יועיל זה שנותנים "כתבים", מנגנים ניגונים ואומרים לחיים.

כעת, לקראת י' שבט, משתמשי ועורכי חב"דפדיה, נקראים לדגל, ולעבוד על הערכים הקיימים, ולהשביחם כראוי, ובעז"ה נזכה להפצת המעיינות בצורה אמינה, איכותית - לקראת קבלת פני משיח צדקנו, תיכף ומיד ממש.

Attention yellow.png שימו לב: שימו לב: בכדי שהמיזם יתבצע כראוי, אנא קראו את הכללים כראוי.

זמן המיזם[עריכה]

תחילת המיזם: ט"ז בטבת תשפ"א - 117 ערכים לעריכה.

סיום מיזם: י' - י"א שבט תשפ"א.

יעד המיזם: לסיים 71 ערכים, הן מבחינת עריכה והן מבחינת השלמה.

משתתפי המיזם[עריכה]

 1. פולע - משתתף ואחראי הצד הטכני.
 2. חלוקת קונטרסים - משתתף בעיקר מהצד הטכני.
 3. שמואל חיים - משתתף.
 4. אליהו ב. - משתתף.
 5. קרייזי אבאוט משיח - משתתף ובעיקר מהצד הטכני.
 6. חבר - משתתף ועובר על הצד הטכני.
 7. מר"ש - משתתף.

שלבי המיזם[עריכה]

ערכים הדורשים עריכה[עריכה]

שימו לב: לרשימה המעודכנת של הערכים שדורשים עריכה, לחצו כאן

 1. זלמן טוביה אבלסקי
 2. אוהל אדמו"ר הזקן
 3. אולימפיאדה
 4. אופקים
 5. אין סוף
 6. אין ערוך
 7. אלוקות
 8. בישול ישראל
 9. בית המקדש
 10. חיים משה יהודה בלוי
 11. בעלי התוספות
 12. ברית הכהונה
 13. ברכות שלפני קריאת שמע
 14. שניאור זלמן גוראריה
 15. מאיר גרינברג
 16. דבר מלכות בהעלותך (ב')
 17. דבש
 18. דירת אדמו"ר הריי"צ ב-770
 19. דרך הלימוד בליובאוויטש
 20. הבחירות לכנסת
 21. הקהל לפי סדר השנים
 22. הרבי הריי"צ בילדותו וצעירותו
 23. התייסדות קהילת חב"ד בארץ ישראל
 24. התייסדות קהילת חב"ד בלטביה
 25. התייסדות קהילת חב"ד בפולין
 26. התלמידים השלוחים
 27. ועד הקהל (קראון הייטס)
 28. חב"ד באינטרנט
 29. חברותא
 30. טלוויזיה
 31. טעם
 32. יוסף מנחם מענדל טננבוים
 33. ידיעת השם לעתיד לבוא
 34. יחזקאל לנדא
 35. ילדי טהרן
 36. ישיבת תומכי תמימים
 37. כולל חב"ד בארץ הקודש
 38. כרת
 39. לוחות הברית
 40. לחם
 41. מאיר זאינץ
 42. מזבח הנחושת
 43. מידותיו של מלך המשיח
 44. מלכות בית דוד
 45. מסכתות בני"ך
 46. משלוח מנות
 47. נבואה
 48. נצרות
 49. ספרי תורה ב-770
 50. עגונה
 51. דוד יצחק עזיזה
 52. ערב ראש השנה
 53. עשרת השבטים
 54. פטרבורג
 55. צאתכם לשלום
 56. צמאה (אלבום)
 57. צעירי אגודת חב"ד בישראל
 58. ק.ג.ב.
 59. קישינב
 60. קעמפ גן ישראל
 61. אריה לייב קפלן
 62. שרגא מלך קפלן
 63. קרבן תודה
 64. ראש חודש כסלו
 65. רב סעדיה גאון
 66. רבי אמי
 67. רוחניות
 68. אהרון רוקח
 69. שחיטה
 70. יעקב נח שטרסברג
 71. שיחות לנוער
 72. שיכון חב"ד (ירושלים)
 73. שמש בגבעון דום
 74. שעבוד מצרים
 75. תורה חדשה מאתי תצא
 76. תורתו של משיח
 77. תלמוד ירושלמי
 78. תלמוד שטיינזלץ
 79. תשליך
 80. שלום דובער פרידמן (שמי"ר)

ערכים שהושלמו[עריכה]

 1. דוב בעריש וידנפלד - Yes check.jpg בוצע על ידי פולע (שיחה)
 2. דידן נצח - Yes check.jpg בוצע על ידי פולע (שיחה)
 3. ימים נוראים - Yes check.jpg בוצע על ידי פולע (שיחה)
 4. קיבוץ בוברויסק - Yes check.jpg בוצע על ידי פולע (שיחה)
 5. 770 - מרכז חב"ד העולמי - Yes check.jpg בוצע על ידי פולע (שיחה)
 6. יהונתן בנטובאיש - Yes check.jpg בוצע על ידי פולע (שיחה)
 7. ישיבת אור אלחנן חב"ד - Yes check.jpg בוצע על ידי פולע (שיחה)
 8. כשרות - Yes check.jpg בוצע על ידי פולע (שיחה)
 9. דבורה לאה (דודת אדמו"ר הזקן) - Yes check.jpg בוצע על ידי פולע (שיחה)
 10. הצ'רטר הראשון - Yes check.jpg בוצע על ידי פולע (שיחה)
 11. זאב יחזקאל כ"ץ - Yes check.jpg בוצע על ידי פולע (שיחה)
 12. יחיאל הלפרין (מחבר) - Yes check.jpg בוצע . נכתב על ידי פולע (שיחה) בשעה 09:31, י"ז בטבת, ה'תשפ"א (1 בינו' למניינם).
 13. קובץ הכנה - Yes check.jpg בוצע . נכתב על ידי פולע (שיחה) בשעה 17:06, י"ח בטבת, ה'תשפ"א (2 בינו' למניינם).
 14. מעשה - Yes check.jpg בוצע . נכתב על ידי פולע (שיחה) בשעה 15:34, י"ט בטבת, ה'תשפ"א (3 בינו' למניינם).
 15. דוד חנזין Yes check.jpg בוצע שמואל חייםשיחה 07:28, 1 בינואר 2021 (UTC)
 16. צבי הירש לרנר Yes check.jpg בוצע שמואל חייםשיחה 07:28, 1 בינואר 2021 (UTC)
 17. זלמן קליינמן Yes check.jpg בוצע שמואל חייםשיחה 07:44, 1 בינואר 2021 (UTC)
 18. תפילת הדרך Yes check.jpg בוצע אליהו ב. - שיחה, 13:55, י"ז בטבת, ה'תשפ"א 13:55, 1 בינואר 2021 (UTC)
 19. התאחדות החסידים לקבלת פני משיח Yes check.jpg בוצע ●  חלוקת קונטרסיםשיחהיחי המלך המשיח • 23:33 • כ"ז בטבת ה'תשפ"א
 20. קיטל Yes check.jpg בוצע אליהו ב. - שיחה, 00:25, כ"ט בטבת, ה'תשפ"א 00:25, 13 בינואר 2021 (UTC)
 21. דוד יצחק עזיזה Yes check.jpg בוצע - שמואל חייםשיחה
 22. הבחירות לכנסת Yes check.jpg בוצע - שמואל חייםשיחה
 23. חיים משה יהודה בלוי Yes check.jpg בוצע - שמואל חייםשיחה
 24. אדעתא דנפשיה Yes check.jpg בוצע - שמואל חייםשיחה
 25. צבי הירש לרנר Yes check.jpg בוצע - שמואל חייםשיחה
 26. ברוך יעקב ריזברג-פבזנר Yes check.jpg בוצע - נכתב על ידי פולע (על הא ועל דא) בשעה 14:42, ד' בשבט, ה'תשפ"א - 17 בינו' למניינם, 2021.
 27. שניאור חיים גוטניק Yes check.jpg בוצע - נכתב על ידי פולע (על הא ועל דא) בשעה 14:53, ד' בשבט, ה'תשפ"א - 17 בינו' למניינם, 2021.
 28. יעקב דברשוילי Yes check.jpg בוצע - נכתב על ידי פולע (על הא ועל דא) בשעה 14:55, ד' בשבט, ה'תשפ"א - 17 בינו' למניינם, 2021. 14:55, 17 בינואר 2021 (UTC)
 29. המסע לוינה (תרס"ג) Yes check.jpg בוצע - נכתב על ידי פולע (על הא ועל דא) בשעה 14:57, ד' בשבט, ה'תשפ"א - 17 בינו' למניינם, 2021.
 30. חיים שמריהו גוראריה Yes check.jpg בוצע ¤ חבר (שיחה)
 31. חוגי חן למשנת חב"ד Yes check.jpg בוצע נכתב על ידי פולע (על הא ועל דא) בשעה 18:23, ד' בשבט, ה'תשפ"א - 17 בינו' למניינם, 2021.
 32. זלדה מישקובסקי (שניאורסון) Yes check.jpg בוצע ¤ חבר (שיחה)
 33. הצלת אדמו"ר הריי"צ‏ Yes check.jpg בוצע נכתב על ידי פולע (על הא ועל דא) בשעה 13:01, ח' בשבט, ה'תשפ"א - 21 בינו' למניינם, 2021.
 34. התנוצצות הגאולה Yes check.jpg בוצע שמואל חייםשיחה
 35. הועד למען שלימות העם Yes check.jpg בוצע שמואל חייםשיחה
 36. יעקב נח שטרסברג Yes check.jpg בוצע נכתב על ידי פולע (על הא ועל דא) בשעה 13:13, ח' בשבט, ה'תשפ"א - 21 בינו' למניינם, 2021.
 37. רב ניסים גאון Yes check.jpg בוצע נכתב על ידי פולע (על הא ועל דא) בשעה 13:24, ח' בשבט, ה'תשפ"א - 21 בינו' למניינם, 2021.
 38. חיים אלעזר גורליק‏ Yes check.jpg בוצע נכתב על ידי פולע (על הא ועל דא) בשעה 13:43, ח' בשבט, ה'תשפ"א - 21 בינו' למניינם, 2021.
 39. יצר הטוב Yes check.jpg בוצע נכתב על ידי פולע (על הא ועל דא) בשעה 13:46, ח' בשבט, ה'תשפ"א - 21 בינו' למניינם, 2021.
 40. מסכת ביצה Yes check.jpg בוצע נכתב על ידי פולע (על הא ועל דא) בשעה 13:55, ח' בשבט, ה'תשפ"א - 21 בינו' למניינם, 2021.
 41. עובדיה מעטוף Yes check.jpg בוצע נכתב על ידי פולע (על הא ועל דא) בשעה 13:56, ח' בשבט, ה'תשפ"א - 21 בינו' למניינם, 2021.
 42. אברהם סנדר נמצוב Yes check.jpg בוצע נכתב על ידי פולע (על הא ועל דא) בשעה 16:16, ח' בשבט, ה'תשפ"א - 21 בינו' למניינם, 2021.
 43. תהלים כ"ז Yes check.jpg בוצע נכתב על ידי פולע (על הא ועל דא) בשעה 17:01, ח' בשבט, ה'תשפ"א - 21 בינו' למניינם, 2021.
 44. אין ערוך Yes check.jpg בוצע נכתב על ידי פולע (על הא ועל דא) בשעה 17:03, ח' בשבט, ה'תשפ"א - 21 בינו' למניינם, 2021.
 45. חברותא Yes check.jpg בוצע נכתב על ידי פולע (על הא ועל דא) בשעה 17:05, ח' בשבט, ה'תשפ"א - 21 בינו' למניינם, 2021.
 46. מרדכי הצדיק Yes check.jpg בוצע נכתב על ידי פולע (על הא ועל דא) בשעה 17:30, ח' בשבט, ה'תשפ"א - 21 בינו' למניינם, 2021.
 47. ידיעת השם לעתיד לבוא Yes check.jpg בוצע נכתב על ידי פולע (על הא ועל דא) בשעה 17:53, ח' בשבט, ה'תשפ"א - 21 בינו' למניינם, 2021.
 48. נחום טרבניק Yes check.jpg בוצע נכתב ע"י: מר"ש ~ יחי המלך המשיחשיחה • 19:11, י"ח בשבט, ה'תשפ"א (31 בינו' למניינם)

השלמת (או מחיקת) ערכי 'קצרמר'[עריכה]

קטגוריה:קצרמר - כל הערכים

כללים ומונחים[עריכה]

 • משתתף יקר! למען העדכון והסדר - ליד כל ערך ששופר, תציב תבנית {{בוצע}} בצירוף חתימתך. באם אתה באמצע עבודה של שיפור ערך, רשום ליד הערך בעבודה, בצירוף חתימתך.
 • שים לב! הסרת תבנית {{לעריכה}} על ידך - מהווה הצהרה כי הערך הושלם, ואינו זקוק לעריכה. אנא שקול וחשוב פעמיים לפני הסרת התבנית - האם הערך אכן אינו זקוק לעריכה. באם הינך מסופק, שאל משתמש אחר.
 • מצב הערך: ייתכן שישנם ערכים המופיעים כאן או בקטגורית ערכים הדרושים עריכה, שאינם תואמות לקטגוריה, היינו - שיש להשלים אותם או שיש להבהיר את חשיבותם וכדומה. אנא שינו בהתאם את התבנית.

קישורי עזר לכללי ומדיניות העריכה[עריכה]

סיכום המיזם[עריכה]

במסגרת המיזם נערכו 48 ערכים ויצאו מכלל הערכים הדורשים עריכה.