חב"דפדיה:הידעת?/ארכיון 3

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
הידעת?
ארכיון 1 ארכיון 2 ארכיון 3 ארכיון 4 ארכיון 5 ארכיון 6 ארכיון 7 ארכיון 8 ארכיון 9 ארכיון 10
כל תבניות "הידעת?"
201
סמל פעילות 'מסיבות שבת'

אחת הפעולות הממוסדות הראשונות תחת המרכז לעניני חינוך היתה מסיבות שבת, שנוהלה תחת הדרכתו הצמודה של הרבי, ששימש באותה שעה כיו"ר הארגון. הרבי חיבב מאוד פעילות זו, ואף ענד על דש בגדו הפנימי סיכת בטחון עליה הודפס סמל הפעילות.

סמל זה הינו יוצא דופן, בכך שמשולב בו ציור של לוחות עגולים, אף שהרבי עצמו דיבר בשנים מאוחרות יותר בשלילת ציור זה, כיון שהוא מנוגד לדברי חז"ל בנוגע לצורתם של הלוחות.

עריכה - תבנית - שיחה
202
חסידי חב"ד במבצע תפילין בכותל המערבי עם שחרורו

בחודש אייר תשכ"ז, לאחר מלחמת ששת הימים ושחרור הכותל המערבי - החלו חסידי חב"ד להניח תפילין עם באי הכותל, כחלק ממבצע תפילין שעליו הכריז הרבי לקראת פרוץ המלחמה. בכ"א סיוון נשלח לצעירי אגודת חב"ד מברק ממזכירות הרבי, ובו הוראה מהרבי להעמיד דוכן תפילין קבוע ברחבת הכותל, באישור המשרדים המתאימים. שבוע לאחר מכן שלח הרבי מברק בו ביקש דיווח מדוייק אודות השתתפות החסידים בפעילות; בעקבות המברק, הקימו צעירי חב"ד בירושלים 'מטה מבצע תפילין' להפעלת הדוכן. בחודש תשרי תשכ"ח דיבר הרבי בשבחו של הרב טוביה בלוי, מפעילי הדוכן, והתבטא שרבבות כבר הניחו תפילין בדוכן.

דוכן זה פועל ברצף עד היום, ומשמש כבית חב"ד לכל דבר.

עריכה - תבנית - שיחה
203
הרב שלמה זלמן הבלין

בתחילת קיץ תרס"א נשלח הרב שלמה זלמן הבלין על ידי הרבי הרש"ב לנהל את ישיבת תומכי תמימים הורודישץ'. ישיבה זו היתה סניף של הישיבה המרכזית בליובאוויטש, ונועדה עבור בחורים הזקוקים להשגחה פרטנית, ועוד לא ראויים להכנס לישיבה בליובאוויטש. הישיבה התקיימה עשר שנים, עד סוף שנת תרע"א. בפתק נוקב בסגנונו ששלח הרבי לרב הבלין במהלך שנות קיומה של הישיבה, הוא טוען כנגדו על כך ש"נתעלית במעלת העליונים והאצילים", והוא משקיע את זמנו בהתוועדויות וכדומה, במקום להקפיד בהשגחה על הבחורים - "ואין אתה משגיח בתחתונים".

עריכה - תבנית - שיחה
204
רבי לוי יצחק שניאורסון, על פי התמונה הראשונה
רבי לוי יצחק שניאורסון, על פי התמונה השנייה

כשהוציאו בשנת תש"ל את ספרי הרב לוי יצחק שנאורסון "ליקוטי לוי יצחק" על הזוהר והתניא, נדפסה בהם תמונת הרב לוי יצחק - כנראה בגלותו בצ'ילי. כשהביאו לפני הרבי את התמונה, כתב הרבי בשוליה האחוריים "אאז"ל? [אדוני אבי ז"ל?]" - כתיבה זו בטאה את קושי הרבי לזהות את תמונת אביו אחרי הייסורים הקשים שעבר בצ'יאלי. כששלח הרבי בשנת תנש"א משלחת לרוסיה לגאולת הספרים של הרב לוי יצחק, הצליחו חברי המשלחת להשיג את תיק החקירה של ר' לוי יצחק - ובו שני תמונות מזוויות שונות מעת מאסרו בשנת תרצ"ט. חברי המשלחת מיהרו לשלוח צילום מתמונות אלו לרבי, ואף עליה הגיב הרבי (בעל פה):"קוקט אויס ניט געזונט [=הוא נראה לא-בריא]". חלק מתמונות אלו נדפסו ב"תורת מנחם - תפארת לוי יצחק" על חלק שמות.

עריכה - תבנית - שיחה
205
חלוקת קונטרס דרושי חתונה במסגרת חלוקת הדולרים הקבועה

ארבע פעמים מעמד חלוקת דולרים הקבוע בפתח חדרו של הרבי ולא בלובי 770 כפי שהיה בדרך כלל: בערב ראש השנה תשמ"ט לאחר מעמד קבלת פ"נים. הושענא רבה תשנ"ב לאחר חלוקת לעקאח. יום ראשון י"ז כסלו תשנ"ב, בה חילק הרבי חילק את קונטרס דרושי חתונה בתוך נרתיק פלסטיק שהכיל גם דולר (ראה תמונה). חלוקת יום ראשון, א' טבת תשנ"ב, בה חולקו דולר ומטבע בתוך נרתיק פלסטיק עליו הוטבע "דמי חנוכה". החלוקה הופסקה בכדי שהרבי ירד להתפלל את תפלת מנחה בזאל הגדול, והומשכה לאחר מכן שם.

עריכה - תבנית - שיחה
206

יום למחרת יום הכיפורים של שנת תשנ"ב, עשר דקות לאחר סיום תפילת שחרית במניינו של הרבי, יצא המזכיר הרב יהודה לייב גרונר, והודיע כי הרבי יחלק דולרים לכל הילדים שמתחת לגיל מצוות, ושהרבי ביקש להודיע על כך למוסדות החינוך, על מנת שיביאו את תלמידיהם לחלוקה. החלוקה נמשכה במשך למעלה משעתיים רצופות, בה עברו לפני הרבי למעלה מכ-3,000 ילדים (ראה תמונה). כאשר הסתיימה החלוקה, והרבי יצא אל רכבו אל מנת ליסוע לאוהל, הגיעו ילדים נוספים, והרבי ביקש להמשיך את החלוקה. הסטנדר עליו היו מעברים את הדולרים לפני הרבי הובא ליד רכבו של הרבי, שהמשיך שם את החלוקה למשך עשר דקות נוספות עד שיצא לאוהל.

עריכה - תבנית - שיחה
207
אחת מהתמונות מהתוועדות י' שבט תש"ל זו, בה נראה הרבי מניח כתר על ספר תורה של משיח שסיום כתיבתו נערכה בהתוועדות זו

עד התוועדות י' שבט תש"ל לא נתן הרבי רשות לצלמים לצלם בהתוועדות, והתמונות שצולמו עד אז צולמו בסודיות וללא אישור. לקראת אותה התוועדות נתן הרבי לראשונה רשות לצלם יצחק ברז לצלם בהתוועדות, שניצל זאת וצילם כמאה עשרים תמונות. כששמע על כך הרבי התבטא "חשבתי שיצלם שתיים או שלוש תמונות ולא מאה עשרים"...

עריכה - תבנית - שיחה
208 תבנית:הידעת?/208 עריכה - תבנית - שיחה
209 תבנית:הידעת?/209 עריכה - תבנית - שיחה
210 תבנית:הידעת?/210 עריכה - תבנית - שיחה
211 תבנית:הידעת?/211 עריכה - תבנית - שיחה
212 תבנית:הידעת?/212 עריכה - תבנית - שיחה
213 תבנית:הידעת?/213 עריכה - תבנית - שיחה
214 תבנית:הידעת?/214 עריכה - תבנית - שיחה
215 תבנית:הידעת?/215 עריכה - תבנית - שיחה
216 תבנית:הידעת?/216 עריכה - תבנית - שיחה
217 תבנית:הידעת?/217 עריכה - תבנית - שיחה
218 תבנית:הידעת?/218 עריכה - תבנית - שיחה
219 תבנית:הידעת?/219 עריכה - תבנית - שיחה
220 תבנית:הידעת?/220 עריכה - תבנית - שיחה
221 תבנית:הידעת?/221 עריכה - תבנית - שיחה
222 תבנית:הידעת?/222 עריכה - תבנית - שיחה
223 תבנית:הידעת?/223 עריכה - תבנית - שיחה
224 תבנית:הידעת?/224 עריכה - תבנית - שיחה
225 תבנית:הידעת?/225 עריכה - תבנית - שיחה
226 תבנית:הידעת?/226 עריכה - תבנית - שיחה
227 תבנית:הידעת?/227 עריכה - תבנית - שיחה
228 תבנית:הידעת?/228 עריכה - תבנית - שיחה
229 תבנית:הידעת?/229 עריכה - תבנית - שיחה
230 תבנית:הידעת?/230 עריכה - תבנית - שיחה
231 תבנית:הידעת?/231 עריכה - תבנית - שיחה
232 תבנית:הידעת?/232 עריכה - תבנית - שיחה
233 תבנית:הידעת?/233 עריכה - תבנית - שיחה
234 תבנית:הידעת?/234 עריכה - תבנית - שיחה
235 תבנית:הידעת?/235 עריכה - תבנית - שיחה
236 תבנית:הידעת?/236 עריכה - תבנית - שיחה
237 תבנית:הידעת?/237 עריכה - תבנית - שיחה
238 תבנית:הידעת?/238 עריכה - תבנית - שיחה
239 תבנית:הידעת?/239 עריכה - תבנית - שיחה
240 תבנית:הידעת?/240 עריכה - תבנית - שיחה
241 תבנית:הידעת?/241 עריכה - תבנית - שיחה
242 תבנית:הידעת?/242 עריכה - תבנית - שיחה
243 תבנית:הידעת?/243 עריכה - תבנית - שיחה
244 תבנית:הידעת?/244 עריכה - תבנית - שיחה
245 תבנית:הידעת?/245 עריכה - תבנית - שיחה
246 תבנית:הידעת?/246 עריכה - תבנית - שיחה
247 תבנית:הידעת?/247 עריכה - תבנית - שיחה
248 תבנית:הידעת?/248 עריכה - תבנית - שיחה
249 תבנית:הידעת?/249 עריכה - תבנית - שיחה
250 תבנית:הידעת?/250 עריכה - תבנית - שיחה
251 תבנית:הידעת?/251 עריכה - תבנית - שיחה
252 תבנית:הידעת?/252 עריכה - תבנית - שיחה
253 תבנית:הידעת?/253 עריכה - תבנית - שיחה
254 תבנית:הידעת?/254 עריכה - תבנית - שיחה
255 תבנית:הידעת?/255 עריכה - תבנית - שיחה
256 תבנית:הידעת?/256 עריכה - תבנית - שיחה
257 תבנית:הידעת?/257 עריכה - תבנית - שיחה
258 תבנית:הידעת?/258 עריכה - תבנית - שיחה
259 תבנית:הידעת?/259 עריכה - תבנית - שיחה
260 תבנית:הידעת?/260 עריכה - תבנית - שיחה
261 תבנית:הידעת?/261 עריכה - תבנית - שיחה
262 תבנית:הידעת?/262 עריכה - תבנית - שיחה
263 תבנית:הידעת?/263 עריכה - תבנית - שיחה
264 תבנית:הידעת?/264 עריכה - תבנית - שיחה
265 תבנית:הידעת?/265 עריכה - תבנית - שיחה
266 תבנית:הידעת?/266 עריכה - תבנית - שיחה
267 תבנית:הידעת?/267 עריכה - תבנית - שיחה
268 תבנית:הידעת?/268 עריכה - תבנית - שיחה
269 תבנית:הידעת?/269 עריכה - תבנית - שיחה
270 תבנית:הידעת?/270 עריכה - תבנית - שיחה
271 תבנית:הידעת?/271 עריכה - תבנית - שיחה
272 תבנית:הידעת?/272 עריכה - תבנית - שיחה
273 תבנית:הידעת?/273 עריכה - תבנית - שיחה
274 תבנית:הידעת?/274 עריכה - תבנית - שיחה
275 תבנית:הידעת?/275 עריכה - תבנית - שיחה
276 תבנית:הידעת?/276 עריכה - תבנית - שיחה
277 תבנית:הידעת?/277 עריכה - תבנית - שיחה
278 תבנית:הידעת?/278 עריכה - תבנית - שיחה
279 תבנית:הידעת?/279 עריכה - תבנית - שיחה
280 תבנית:הידעת?/280 עריכה - תבנית - שיחה
281 תבנית:הידעת?/281 עריכה - תבנית - שיחה
282 תבנית:הידעת?/282 עריכה - תבנית - שיחה
283 תבנית:הידעת?/283 עריכה - תבנית - שיחה
284 תבנית:הידעת?/284 עריכה - תבנית - שיחה
285 תבנית:הידעת?/285 עריכה - תבנית - שיחה
286 תבנית:הידעת?/286 עריכה - תבנית - שיחה
287 תבנית:הידעת?/287 עריכה - תבנית - שיחה
288 תבנית:הידעת?/288 עריכה - תבנית - שיחה
289 תבנית:הידעת?/289 עריכה - תבנית - שיחה
290 תבנית:הידעת?/290 עריכה - תבנית - שיחה
291 תבנית:הידעת?/291 עריכה - תבנית - שיחה
292 תבנית:הידעת?/292 עריכה - תבנית - שיחה
293 תבנית:הידעת?/293 עריכה - תבנית - שיחה
294 תבנית:הידעת?/294 עריכה - תבנית - שיחה
295 תבנית:הידעת?/295 עריכה - תבנית - שיחה
296 תבנית:הידעת?/296 עריכה - תבנית - שיחה
297 תבנית:הידעת?/297 עריכה - תבנית - שיחה
298 תבנית:הידעת?/298 עריכה - תבנית - שיחה
299 תבנית:הידעת?/299 עריכה - תבנית - שיחה
300 תבנית:הידעת?/300 עריכה - תבנית - שיחה