ועד תלמידי התמימים

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
סמל הוועד

ועד תלמידי התמימים העולמי הינו ארגון עולמי הפועל עם תלמידי ישיבות תומכי תמימים ברחבי העולם.

משרדי הארגון ממוקמים בבניין המשרדים הסמוך ל-770, והוא מנוהל על ידי הרב צבי הירש אלטיין. את הפעילות בישראל מנהל הרב מנחם מענדל קנלסקי ולוועד סניף גם בכפר חב"ד.

הארגון הוקם בשנת תשס"ב, כדי להוות אלטרנטיבה לארגון את"ה העולמי שהוקם שנתיים קודם לכן.

פעילות[עריכה]

 • תוכנית לימודים, התוועדויות, פעילות, אוכל ומקומות לינה לחלק מהאורחים הבאים לשהות ב-770 ובאהל, במשך חודש תשרי, י' בשבט וג' בתמוז.
 • מבצעי לימוד נושאי פרסים ומלגות, המיועדים לתלמידי ישיבות חב"ד. הפקת סרטי וידאו משיחותיו של הרבי, בשיתוף עם jem.
 • ביום קבלת הנשיאות של הרבי, י' בשבט, מקיים הוועד כינוס של תלמידי ישיבות חב"ד בעולם, באולם "בית רבקה" בקראון הייטס. בי"א בניסן, יום הולדתו של הרבי, מקיים הוועד בכפר חב"ד כנס ארצי לתלמידי התמימים בארץ הקודש, הכולל התוועדויות ענק, שיעורים והרצאות, ויציאה משותפת ל'מבצעים', בשם - "יום תמים לרבי". הוועד מקיים גם "שבת הכנה" לתלמידי התמימים בארץ לקראת ג' בתמוז. בשנים האחרונות, בעקבות אפס המקום, התפצלה שבת זו לשנים: שבת לתלמידי הישיבות הקטנות, ואחת נוספת לתלמידי הישיבות הגדולות.
 • ישיבת קיץ "צעירי ליובאוויטש" לצעירים.
 • סדרי לימוד לתלמידי התמימים ברחבי העולם בליקוטי שיחות.

הוצאה לאור[עריכה]

 • "בית חיינו", עלון שבועי בעברית שיצא בעבר, ובו יומן מהשנים שלפני תשנ"ב ב-770, לפי אותה קביעות, וקטעי שיחות נבחרים, מופץ בישיבות חב"ד בעולם ובקהילות חב"ד בארץ. הופיע בקביעות בין השנים תשע"ב-תשע"ז.
 • "א חסידישער דעהרער", מגזין חודשי באנגלית המופץ בישיבות חב"ד בארצות הברית, קנדה, אנגליה.
 • "תחיינו", מגזין בעברית המופץ בישיבות חב"ד ובריכוזי אנ"ש בארץ מידי תקופה, יוצא לאור בשיתוף עם "פעילי חב"ד" שבצעירי אגודת חב"ד.
 • "קובץ לחיזוק ההתקשרות" - מגזין הסוקר נושאים בעולמה הפנימי של חסידות חב"ד. יוצא לאור בתקופת החגים ומועדי חב"ד שונים. יוצאים לאור כשישה עלונים בשנה, בעיקר בחודש תשרי.
 • "פארברענגען עם הרבי" - לקראת תאריכים חסידיים, מוציא הועד חוברות ובהם תרגום מלא וסיכומים של התוועדות נבחרת של הרבי.
 • "לעבן מיטן רבי'ן" - מנשר הסוקר את המאורעות במרכז חב"ד.
 • ספר מקיף על ישיבת תומכי תמימים, יצא לאור בשנת תשס"ד.
 • "מקבץ לתורה" - גיליון שבועי, העוסק בבירור סוגיות במשנה תורה לרמב"ם בעיון, לאור בקשתו של הרבי מליובאוויטש במסגרת יוזמת מסלולי לימוד הרמב"ם היומי ללמוד לפחות הלכה יומית אחת בעיון. הפצת הגיליון חדלה בשנת תשס"ז
 • "סוגיות בגאולה" - כמה חוברות שהופיעו בשנים האחרונות, המלבנות לעומק סוגיות בעניני משיח וגאולה בתורתו של הרבי.
 • חוברות עונתיות - לרגל מועדים, חגי חב"ד (כמו חג הגאולה, יום הולדתו של הרבי וכדומה). חוברות אלו כוללות לקט דברי תורה של הרבי, מסמכים ומכתבים העוסקים בתולדות אדמו"רי וחסידי חב"ד בפרסום ראשון.
 • "עזר וסיוע בלימוד הרמב"ם" - חוברת דו-שבועית המתרגמת את שיעור לימוד הרמב"ם לאנגלית.
 • "אור וחום ההתקשרות" - ספר המלקט את שיחותיו של הרבי אודות מהותו של נשיא הדור וההתקשרות אליו. הודפס במהדורה שלישית ומתוקנת לקראת י"א ניסן תשע"ו.
 • ליובאוויטש שבליובאוויטש - מנשר יומי שיוצא לאור מידי יום במשך חודש תשרי, ובו מסמכים ותמונות נדירות, וכן שיחות מיוחדות של הרבי בענייני דיומא החל משנת תשע"ג.
 • "כתבית יהבית" (או "קובץ רשימות") - פיענוח מחודש של רשימות הרבי. יוצא לאור מזמן לזמן לקראת יומא דפגרא, החל משנת תשע"ח.

בעבר היה לארגון מדור קבוע בשבועון כפר חב"ד.

 • "נפלאות בכל" - גליון שהופיע בקביעות לאורך חורף תשע"ט, ובו קטעי שיחות ויומנים מהווי בית חיינו בשנת תשנ"ב.
 • "מעשינו ועבודתינו" - מגזין שהופיע בקביעות לאורך חורף תשע"ט, ובו קטעי שיחות, טורים, התוועדויות ותכנים מרוממים בענין השליחות.

ביקורת[עריכה]

יש המבקרים את פעילות הוועד ורואים בו ארגון מתחרה לאת"ה המרכזי 770 (שהוקם מספר שנים קודם) ופועל מאותו מקום (770), ועם אותו קהל יעד. לעומתם טוענים אנשי הוועד שבפעילות "את"ה" לא היה מענה הולם לקהל הבחורים שאינם משיחיסטים.

בדין תורה שנערך לקראת תשרי תשע"ג בבד"ץ קראון הייטס הצהירו נציגי הועד שהם בעד הסתרת אזכורים של שנת תשנ"ג והכרזת ושירת 'יחי אדוננו' שעודד הרבי באותה השנה[דרוש מקור].


שבע מאות ושבעים
בנין המשולשים - רכישה וחנוכת הבית · קומה ראשונה: קומת הכניסה · חדר המזכירות · חדר הרבי · הזאל הקטן · מרכז שידורי חב"ד · מרכז לעניני חינוך · קומה שניה: דירת אדמו"ר הריי"צ ב-770 · קומה שלישית: ספריית ליובאוויטש · אוצר החסידיםבית הכנסת - 770 - ספרי תורה · גבאי בית הכנסת · התפילה · התוועדות עם הרבי · ועד המסדר · התוועדויות מרכזיות · ועד סעודת שלמה · בית חב"ד 770 · הרחבות ושיפוץ בית הכנסת · חומת אנ"ש · המרפסתתומכי תמימים המרכזית - קבוצה · את"ה העולמי · הערות התמימים ואנ"שבנין המשרדים - ועד להפצת שיחות · ג'ם · ועד הנחות בלה"ק · ועד שיחות באנגלית · דפוס עזרא · ועד תלמידי התמימים
פורטל 770   •   קונטרס בית רבינו שבבבל   •   תמונות 770   •   המספר 770

הערות שוליים