הערות התמימים ואנ"ש - מוריסטון

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
שער הקובץ בראשית הופעתו
שער הקובץ סוף שנות הלמ"ד
שער הקובץ מראשית שנת תש"מ
שער הקובץ משנת תשד"מ (עם שינוי בשער)
שער הקובץ משנת תש"נ - מוגדל לרגל ר"ח כסלו

בישיבת תומכי תמימים מוריסטון פועלת מערכת המוציאה לאור קבצי הערות וקבצי-ספרי פלפולים.

קבצי ההערות מכונים: "קונטרס הערות התמימים ואנ"ש", וקבצי הפלפולים מכונים "קובץ פרחי התמימים".

קונטרס הערות התמימים ואנ"ש[עריכה]

קובץ זה יצא עבור פרסום עיונים ושאלות בליקוטי שיחות השבועיים. במשך השנים הראשונות הוא יצא מפעם לפעם. הקובץ יצא לראשונה לכבוד ר"ח שבט תשל"ג.

בשנת תשל"ג יצאו לאור י"א קבצים. תשל"ד - י"ג קבצים. תשל"ה - י"ב קבצים. תשל"ו - י"ג קבצים. תשל"ז - ט"ו קבצים. תשל"ח - י"א קבצים.

החל משנת תשל"ט הוא החל להופיע באופן סדיר מידי שבת בשבתו:

בתשל"ט - מ"ח קבצים. תש"מ - נ"ב קבצים. תשמ"א - מ"ו קבצים. תשמ"ב - מ"ח קבצים.

י.png נת' ות"ח (נתקבל ותשואות חן) ודבר בעתו -
בסמיכות לעשתי עשר חודש באחד לחודש
אזכיר עה"צ (על הציון)
י.png
– מענה הרבי על גליון ה-רמט

בתשמ"ג - מ"ט קבצים. בתשד"מ - נ"ו קבצים.

החל מגליון שלו (יצא לאור בש"פ ויצא) נדפסה בקובץ שאלתו של הרבי משבת העברה ש(בדרך כלל) הוגהה לבינתיים, בצירוף תירוציהם השונים של התמימים ואנ"ש.

בגיליון שנח (בגימטריה משיח) שיצא לאור לרגל י"א ניסן שונה נוסח השער ל"פלפול ועיון בלקוטי שיחות ובמאמרים וכו' של אדמו"ר שליט"א", במקום "הערות וביאורים בליקוטי שיחות", כיון שאין טעם רק להקשות, אלא גם צריך להתייגע ולמצוא ביאור.

לקראת י"א ניסן תשד"מ הגישו לרבי כרכים ובהם הקבצים מקיץ תשג"מ וחורף תשד"מ, וזהו המענה שהואיל לענות:

י.png ת"ח (תשואות חן) על הברכות! וכל המברך מתברך בברכתו -של הקב"ה
שתוספו מרובה על העיקר.
חגה"פ כו"ש. (חג הפסח כשר ושמח)
אזכיר עה"צ. (על הציון)

נת' ות"ח. (נתקבל ותשואות חן)

ודבר בעתו -
ביום יא - נשיא לבני אשר - בניסן,
חודש הגאולה.
ביום השישי - יום שהוכפליבו םוב
אזכיר עה"צ. (על הציון)
י.png

בתשמ"ה - מ"ט קבצים. תשמ"ו - נ"ב קבצים. תשמ"ז - נ"א קבצים. תשמ"ח - נו"ן קבצים. תשמ"ט - נו"ן קבצים.

מגליון התרא החלו בפירסום מענות הרבי ש"מהראוי לפרסמם ברבים".

בגליון התריט החל לפרסם הר' מיכאל אהרן זליגסון לראשונה את הערות הרבי על לוח היום יום האישי שלו.

בתש"נ - מ"ב קבצים. תנש"א - י"ג קבצים. תשנ"ב - י"א קבצים. תשנ"ג - ט"ז קבצים.

תשס"ו - ג' קבצים. תשס"ז - קובץ אחד. תשס"ח - ב' קבצים. תשס"ט - קובץ אחד. תשע"ג - ד' קבצים.

חברי המערכת[עריכה]

פסקה זו לוקה בחסר. הינכם מוזמנים להרחיב אותה
 • תשל"ג - משה מאיר גלוכובסקי, דוד לייב גרוסבוים. יהושע הכהן רונפלד.
 • תשל"ד - יוסף יהושע הכט.
 • תשל"ה - יוסף יצחק הכהן דערען, סימון יעקבסון, לייב שוחט, אלי שפירא.
 • תשל"ו - מאיר יצחק אסי, סימון יעקבסון.
 • תשל"ז - מאיר יצחק אסי, אלתר טננבוים.
 • תשל"ח - שמשון אהרן יורקוביץ'.
 • תשל"ט - גבריאל אלאשווילי, אלתר פישל בוקיעט, לוי יצחק גרליק, חיים דלפין.
 • תש"מ - גבריאל אלאשווילי, אהרן ביגון, חיים דלפין.
 • תשמ"א - גבריאל אלאשווילי, אהרן ביגון, ברוך יעקבסון.
 • תשמ"ב-תשמ"ג - שניאור זלמן ליברוב.
 • תשד"מ - שלמה דב פנחס לזר, שניאור זלמן ליברוב, אליעזר יצחק ליווי.
 • תשמ"ה - שמואל לאופר, אליעזר יצחק ליווי, מנחם פרוס, שלום שטרסברג.
 • תשמ"ו - דובער ששונקין, אריה לייב פרידמן, שלום שטרסברג.
 • תשמ"ז - חיים נחמן צירקינד, אברהם קיובמן.
 • תשמ"ח - יוסף יצחק חדקוב, חיים נחמן צירקינד, יוסף חיים קנטור.
 • תשמ"ט - מנחם מענדל דונין, יהודה דונין, דוד אליהו פרטוש, מרדכי צבי ליברוב.
 • תש"נ - מרדכי זאב ביגון, דוד אליהו פרטוש, מרדכי צבי ליברוב.
 • תנש"א - יהודה הולצברג, יעקב טייטלבוים, אסף חנוך פרומר.
 • תשנ"ב - יהודה הולצברג, יעקב טייטלבוים, משה יהודה ליברוב.
 • תשנ"ג - שלום דובער גולדשמיר, בועז טופול, משה יהודה ליברוב.
 • תשנ"ד - שלום דובער גולדשמיד, יעקב שמואל הלפרין, חיים ישראל מוצקין, בן-ציון ראובן פייפ.
 • תשנ"ה - מנחם מענדל גרינברג, יוסף יצחק ליפסקר, יוסף יצחק שפלטר.
 • תשנ"ו - דוד בורנשטיין, פסח בורסטון, שניאור זלמן ליפסקר.
 • תשנ"ז - ישראל אלטיין, משה זלמן סלבטיצקי, בנימין עמרמי, משה נתן הלוי פישר.
 • תשנ"ח - בנימין אפשרים ביטון, מנחם מענדל גולדשטיין, לייבל פיינלנד.
 • תשנ"ט - מנחם מענדל גולדשטיין, אברהם הכהן הענדל, דוד העניך זקליקובסקי.
 • תש"ס - חיים הלל אזימוב, אברהם הכהן הענדל, דוד העניך זקליקובסקי.
 • תשס"א -
 • תשס"ב -
 • תשס"ג - כתריאל אלפרוביץ, מאיר וילישנסקי.
 • תשס"ד - יוסף יצחק וויטקס, דוד לרנר, יוסף שטרן.
 • תשס"ה - בצלאל מנחם מענדל בסמן, דובער גרינברג, דוד לרנר, עקיבא יוסף הכהן פרידמן.
 • תשס"ו -
 • תשס"ז -
 • תשס"ח - אדם אשר הלוי אמיר, יחיאל מיכל גנץ, משה טייטלבוים.
 • תשס"ט - יעקב שמואל גולומב, שלום דובער טייכטל, לוי יצחק הלוי לבקובסקי, מנחם מענדל רוטשטיין.
 • תש"ע -
 • תשע"א -
 • תשע"ב -
 • תשע"ג - מנחם מענדל גולדשמיד, אלחנן דוב גורליק.
 • תשע"ד -
 • תשע"ה -
 • תשע"ו -
 • תשע"ז -
 • תשע"ח - מנחם מענדל סלאווין, מנחם שמערלינג.
 • תשע"ט - שניאור זלמן וילהלם, מנחם שמואל דוד רייטשיק, מנחם מענדל (ברש"ז) גרינברג.
 • תש"פ - מאיר שלמה וילהלם, מנחם מענדל זאקליקובסקי, מאיר שלמה שם-טוב, יוסף יצחק שמערלינג.
 • תשפ"א - יוסף יצחק שמערלינג,

קובץ פרחי התמימים[עריכה]

קובץ זה הוא למעשה קובץ ואחר כך ספר הפלפולים של הישיבה במאָריסטאון.

את הפלפולים האלו חזרו התלמידים בפני כלל התמימים מידי שבוע א' בנגלה וא' בחסידות (ע"ד הקנים).

וכך כותב הרב שמואל הלוי הבר (ר"מ ומשגיח בישיבה) בפתח דבר לקובץ הראשון:

"פרחי התמימים" - משמעות כפולה לו, קובץ אשר בו פלפולים מפרחי התמימים - צעירי התלמידים מהישיבה הקדושה "תומכי תמימים" - גם הנם פרחי הפלפולים אצל התמימים גופא, כי הנם פלפולים ראשונים אשר עמלו בו צעירים אלו והשקיעו מיטב כחם ומרצם, והגיעו לבחינת "ויוצא פרח" - ותקות מורם חזקה שיגיעו גם ל"ויגמול שקדים" ויהיו עץ עושה פרי, נחמד למראה וטוב למאכל.

קובץ פלפולים אינו בבחינת חדוש בעולם הישיבות, המורגל כבר בכגון דא. מלמדנים מופלגים, תלמידים בעלי שם וכו'. אך בכ"ז חדוש יש בקובץ זה אשר כותבי הפלפולים הנם מבני הנעורים בגיל טז-יח.

מטרת הוצאת קובץ זה כפולה היא, לעודד את הכותבים להמשיך בלימודם מתוך התמדה ויגיעה, ולעורר את המעיינים בני גילם בבחינת "קנאת סופרים" הרצויה. ואכן זו תקותנו ושאיפתנו להגדיל תורה ולהאדירה, אצל בני ישראל בכלל ואצל בני הנעורים בפרט, אשר יורגלו לשים כל עיונם ויגיעם בתורה שהיא חיינו ואורך ימינו.

חברי המערכת[עריכה]

שער הקובץ בראשית הופעתו
שער הספר
שער הספר

הרבנים החסידיים: ר' משה הערסאן, ר' שלום שפאלטער, ר' שניאור זלמן וילשנסקי ור' אלימלך צויבל.

מרכז החומר היה ר' ישראל ברוד.

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לחב"דפדיה והשלימו אותו. יתכן שיש על כך פירוט בדף השיחה.
קובץ
חברי המערכת: מאיר יצחק אסי וחיים צבי גרונר
ספר
חברי המערכת: דוד יהודה הכהן ברונשטין, שמריה הכהן ברונשטין, מנחם מענדל גולדברג, דובער וולוביק, שניאור זלמן ליפסקר, מנחם מענדל ליפשיץ, מנחם מענדל סממה ומיכה אהרן רוזנבלום.
 • יח - ספר - ט"ו-ח"י אלול תשנ"ז.
חברי המערכת: מנחם ניסים אלטבי, אפרים פישל אסטער, מנחם מענדל גאלדמאן ומאיר שמחה הכהן קוגן.
 • יט - ג' תמוז תשנ"ח.
חברי המערכת: בנימין אפרים ביטון, משה הלוי לוי, יצחק שבתי מולי, דוב יהודה ניומאן ויהודה אריה סוליש.

עטרת חכמים[עריכה]

ביו"ד שבט תשמ"ג נדפס הספר עטרת חכמים על ידי המערכת דמאָריסטאון.

ספר זה מכיל פלפולים וחידושי תורה מאת ראשי ישיבות רבנים ותלמידי חכמים ממדינת ניו ג'רזי.

בתחילת הספר נדפס שער "דובב שפתי ישנים", ובו חידושי תורה מאת: הרוגוטשובער, ר' חיים עוזר ועוד.

קישורים חיצוניים[עריכה]