הערות התמימים ואנ"ש

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
תקנות הרבי
תקנות לימוד
לימוד הרמב"ם · לימוד פרק תניא לפני התפילה · לימוד עניני בית הבחירה בבין המצרים · לימוד עניני גאולה ומשיח · לימוד הפרשה החסידית · לימוד מתורת רבותינו נשיאנו בחודש כסלו · סיומי מסכת בתשעת הימים · כתיבת חידושי תורה · תהלוכה
תקנות שונות
סמיכה לרבנות · כינוס תורה · תקנת המשקה · תפילין רבינו תם · דברי כיבושין· שמחת בית השואבה · מניעת מראות לא טהורים מילדים · הוספות לתפילה · עשה לך רב · קביעת קופת צדקה בקיר המטבח · יום הולדת · רגע של שתיקה · חיבור החג עם ימי החול

הערות התמימים ואנ"ש הינו שם כללי לספרים וקבצים אשר נכתבים בעקבות בקשותיו של הרבי לתלמידי התמימים ואנ"ש לכתוב ולפרסם את חידושיהם בתורה.

הקבצים מכילים הערות וביאורים בכל מקצועות התורה; בנגלה, חסידות, תורתו של הרבי, ביאורי הלכה, פשוטו של מקרא, גאולה ומשיח ועוד.

כיום בכל ישיבה או מוסד חב"די בעולם, מוציאים לאור באופן תקופתי חוברת חידושי תורה או ספר פלפולים.

השתלשלות הענינים[עריכה]

בחורף תשל"ב חשבו התמימים בישיבה המרכזית ב-770 על מתנה ראויה לרבי לכבוד יום הולדת השבעים והחליטו לשבת מידי יום בסיום הסדרים ללמוד לקוטי שיחות.

במהלך הלימוד עלו כמה שאלות ותשובות בשיחות, ולפני שבת פרשת תצווה אותה שנה יצא לאור גליון בשם "הערות התמימים" ובו חלק מהשקו"ט שנתעוררה.

כמה חדשים אחר כך, הכינו כמה תמימים קובץ מכובד ובו לקט מהקבצים שיצאו לאור עד אז. הקובץ הוכנס אל הרבי שהגיה את ה'פתח דבר' וקבע את התאריך - ח"י אלול. הרבי אף הודיע ש"קרן השבעים" תממן עשרה אחוזים מעלות ההדפסה.

במשך השנים הרבה הרבי לצטט בהתועדויות מתוך הקובצי הערות השונים שיצאו לאור (לדוגמא התועדויות תשמ"ג חלק א' ע' 99 בו מביא מתוך הקובץ של אוהלי תורה) ולפעמים פרך הערות וחידושים שונים.

הוראות הרבי[עריכה]

פסקה זו לוקה בחסר. הינכם מוזמנים להרחיב אותה
 • תפקידה העיקרי של המערכת שבד בבד עם נתינת אפשרות לכל הרוצה להשמיע את דעתו, עליה לצרף גם את הערותיה[1].
 • במענה לאחד מאנ"ש ששלח לרבי מפתחות בתניא, הציע לו הרבי לפרסם זאת בא' מהקבצים, אך לא את כל החומר בבת אחת אלא בכמה חלקים[2].
 • הרבי דרש מחברי המערכת לערוך את החומרים הנשלחים אליהם ולא לפרסמם כמו שהם[3].
 • יש הטוענים שהרבי הורה למערכת "פלפול התמימים" ב770 לסדר את ההערות לפי סדר האלף-בי"ת של כותבי ההערות, כדי להדגיש שהתורה כולה היא תורה אחת, ולא לחלק למדורים לפי נושאים[4].
 • אין ענינה של המערכת לעסוק בגיוס כספים להוצאת הקובצים, אלא ענינם "כחמור למשא" ללימוד התורה.

מערכות "הערות"[עריכה]

בארץ הקודש

בחוץ לארץ

ספרי פלפולים

" - ישיבת תומכי תמימים כפר חב"ד (כ"ד כרכים).

במות אלקטרוניות של 'הערות'[עריכה]

כפי הוראת הרבי לנצל גם את התקדמות הטכנולוגיה לעבודת השם, במשך השנים נפתחו מספר במות לדיון ופלפול בדברי תורה, ברשימה דלהלן מופיעים הבימות שנפתחו על ידי חסידי חב"ד כהמשך להוראת הרבי בנוגע להוצאה לאור של קבצי ההערות ומופנים לציבור החב"די, בנוסף קיימות בימות נוספות שהוקמו ללא קשר לחב"ד[5]:

 • פורום חב"ד אינפו - הערות התמימים ואנ"ש
 • [5e7803e3a7d55.site123.me/ פורום 'חכמתו ורצונו']
 • פורום אנשי שצעדרין - פורום סגור ששימש בעבר סופרים והוגים העומדים בשורה הראשונה בתחום ההוצאה לאור החב"דית (כיום הפורום לא פעיל)

בשונה מהקבצים היוצאים לאור על ידי מערכות הפלפולים, ההערות והפלפולים המופיעים בפורמים אלו שונים בכך שאינם ערוכים לא מבחינה תוכנית ולא מבחינה לשונית, וכן הם נכתבים על פי רוב על ידי מספר כותבים, בשונה מהקבצים הנדפסים בהם רוב ההערות והפלפולים נכתבים על ידי אותו כותב.

ראו גם[עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

 1. התוועדויות תשד"מ חלק ג' עמוד 2083, משיחת שבת פרשת חוקת.
 2. תשורה גרוזמן-רביסקי עמוד 10.
 3. בלשון הרבי: מערכת - על שם שעורכת.
 4. כך סיפר ר' דוד רסקין. לעומת זאת, קובצי ההערות שיצאו ב770 (כהערות וביאורים אהל"ת ומוריסטאון) סודרו תמיד לפי סדר הנושאים.
 5. דוגמת 'פורום אוצר החכמה', פורום שו"ת בר אילן, ועוד.