בשעה שהקדימו תער"ב

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
(הופנה מהדף המשך תער"ב)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מאמרי רבותינו נשיאנו
איתא במדרש תילים · והדרת פני זקן · כתב יד דא"ח ישן לא נודע למי · באתי לגני · החלצו תרנ"ט · ושאבתם מים בששון · בשעה שהקדימו תער"ב
מאמרי הרבי
אשר תבחר · ביום עשתי עשר · גדול יהיה · ושבתי בשלום · כי ישאלך בנך · לא תהיה משכלה · ואתה תצווה את בני ישראל · על כן קראו הימים האלה ימי הפורים
מושגים
דיבור המתחיל · ביכלאך · בלתי מוגה · מוגה · המשך
חלק א' של ההמשך

בשעה שהקדימו תער"ב הינו דיבור המתחיל של המשך אותו החל הרבי הרש"ב לומר ביום הראשון של חג השבועות בשנת תער"ב בליובאוויטש, וסיימו בשבת פרשת וירא תרע"ו ברוסטוב, במאמר דיבור המתחיל "וה' אמר המכסה אני מאברהם". בהמשך ישנם כ-124 מאמרים. בנוסף לאמירתו, העלה אותו הרבי הרש"ב על הכתב, ובכתבים אלו יש גם המשך שלא נאמר על ידו ולא נחלק למאמרים. חיבה יתירה הייתה בעייני הרבי הרש"ב להמשך זה[דרושה הבהרה].

תוכן ההמשך[עריכה]

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לחב"דפדיה והשלימו אותו. יתכן שיש על כך פירוט בדף השיחה.

בהמשך זה התבארו עיקרי תורת החסידות, ועם אמירתו התחילה תקופה חדשה בהתרחבות תורת החסידות, וכל הענינים העמוקים בחסידות מבוארים בהרחבה כדברים מוחשיים רגילים.

גוף כתב יד הקודש של הרבי הרש"ב מתחלק בהמשך לארבע:

  • פנים המאמרים - קעג עמודים, כל עמוד עם עה-פ שורות.
  • קונטרס בפני עצמו נכתבו התחלת וסיום כל מאמר ומאמר והוספות והגהות עליהם - שמה עמודים.
  • לאחר זמן חילק כ"ק אדמו"ר הרש"ב רוב ההמשך לפרקים וכתב קיצור לכל פרק - מו עמודים.
  • החלק שלא נאמר - עה עמודים.

ההדפסה[עריכה]

הספר יצא לאור לראשונה בשלושה חלקים לקראת י' שבט בשנת תשל"ז, בהוצאת אוצר החסידים.

ההדפסה היא על פי כתב יד מעתיק שהוגה אחר כך (עד סוף סעיף תכ"א) על ידי הרבי הרש"ב, שגם הוסיף עוד הוספות והגהות בכתב ידו. בשנת תשנ"ב הודפסה מהדורה חדשה של ההמשך באותיות מרובעות, וכן תוקנו כמה וכמה טעויות דפוס שבהוצאה ראשונה.

בשנת תשס"א הוציאה ספריית אוצר החסידים את החלק הראשון בהוצאה מתוקנת, בשנת תשס"ג את החלק השני, ובשנת תשס"ד את השלישי.

בראש הספר בא מפתח מאמרים עם תוכן התחלת המאמר - כפי שהופיע ברשימה מאת הרבי הריי"צ. כן צילום כתיב ידו של הרבי הרש"ב של עמוד הראשון של ההמשך, עמוד מקונטרס ההתחלות וההגהות, עמוד מקונטרס הקיצורים, ועמוד מהעתקת המאמרים בתוספת ההתחלה וסיום.

פירסומו[עריכה]

העמוד הראשון של ההמשך בכתב ידו של הרבי הרש"ב

במשך שנים ביקשו הרש"ג[דרוש מקור] הרב משה גוראריה[1] והרב יעקב לנדא[2] מהרבי שיוציא לאור את ההמשך, אלא שהרבי סירב (חלק מההמשך נתפרסם כבר קודם במשך השנים בצילומים).

כל זה היה עד ההתוועדות שערך הרבי בכ' כסלו תשל"ז, בה סיפר כי פעם עמד הרבי הריי"צ לפני נסיעה (לארה"ק ולארה"ב, מקיץ תרפ"ט עד קיץ תר"צ), והיה עליו להפקיד את כתב היד של הרבי הרש"ב של המשך תער"ב בידי אדם נאמן, והפקיד אותו בידיו. הרבי סיפר שכשכתבי היד הופקדו בידיו עלה מייד במחשבתו לצלם את הכתב יד על מנת שישאר ברשותו גם לאחר שהרבי הריי"צ ייקח ממנו בחזרה את כתב היד, והבהיר שכן למרות שהרבי הריי"צ לא נתן לו היתר לצלם את כתב היד ומעולם לא עשה זאת, הרי שלמרות זאת כשם שישנה הלכה בשולחן ערוך שתלמיד חכם שהופקדו אצלו ספרים ראשי לעיין וללמוד בהם, שהרי בוודאי ידע המפקיד שהתלמיד חכם לא יוכל לעמוד בכך וילמד בספרים, כך גם במקרה זה היות ומההכרות העמוקה שהייתה לרבי הריי"צ איתו ידע בוודאות שאם יופקד בידי הרבי כתב יד שלא פורסם בוודאי יעתיק אותו ולמרות זאת הפקיד את כתב היד בידיו – הרי שלמפרע התברר שהייתה לכך הסכמה של הרבי הריי"צ.

הרבי המשיך וסיפר שבמשך הזמן שהיה הצילום ברשותו חשב על כך שהאשמה בכך ש'המשך' זה אינו מודפס היא באשמתו, והיות שכך הרי שבו תלוייה האחריות לכך שלא מקוים מאמר המשיח כי כשתופץ תורת החסידות יבוא משיח, אך מצד שני גם ירא מלפרסם את ההמשך, ולכן עיכב את פרסומו, עד שעלה בראשו רעיון לשתף את כל החסידים באחריות לפרסום ההמשך, על ידי כך שכל אחד שחפץ בכך יוכל לתת דולר (ובמדינות אחרות – כמות של מטבע מקומי השווה לדולר) עבור עצמו ועבור כל אחד מבני ביתו. בהזדמנות זו אמר הרבי כי בעקבות חשש זה לא יופעו לכל אורך הספר הקדשות ואף לא שמות המגיהים והעורכים של הספר[3].

ביאורים וסיכומים על הספר[עריכה]

חלק מספרי השיעורים בהמשך תער"ב

קישורים חיצוניים[עריכה]

ההמשך
סידרת שיעורים בהמשך תער"ב
על ההמשך

הערות שוליים

  1. אגרות קודש חלק ב' ע' קיב.
  2. אגרות קודש חלק ב' ע' קמז.
  3. הרבי מספר על 'המשך' בשעה שהקדימו תער"ב קובץ וידאו קישור לאתר בית חב"ד. הודפס בהוספות להמשך בשעה שהקדימו תער"ב חלק ג', הוצאת תשנ"ג, עמוד י"ב.