היכל מנחם (ירושלים)

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

היכל מנחםירושלים) הוא מרכז חסידי עם ספריה המיועד להפצת תורת החסידות בעיקר לציבור החרדי, אחד מבין רשת ספריות היכל מנחם בעולם.

המרכז הוקם בשנת תש"נ על ידי הנגיד הרב יוסף יצחק גוטניק, "לזכות אדמו"ר שליט"א". בראש המוסד עומד הרב יוסף יצחק הבלין.

מכון הוצאה לאור[עריכה]

ספריית היכל מנחם שוכנת בשכונת גאולה ברחוב ישעיהו. היכל מנחם בירושלים הוקם בשנת תש"נ על ידי הנגיד הרב יוסף יצחק גוטניק ובראשו עומד הרב יוסף יצחק הבלין והרב בנימין זילברשטרום. במרכז ספריה ענקית לתורת החסידות ומאגרים מידע מגוונים.

מכון הוצאה לאור[עריכה]

במשך השנים מוציא המכון לאור ספרים, רבים מהם ליקוטים לנושאים שונים בתורתו של הרבי. העורך ראשי וראש המכון הוא הרב יוסף יצחק הבלין. משתתפים בעריכה: הרביעקב גולדשמיד, הרב יעקב וולס, הרב משה מרינובסקי, הרב שמואל אופן, הרב יהודה כהן והרב שלמה ביסטריצקי.

שערי המועדים[עריכה]

'שערי המועדים' הכוללים ששה עשר ספרים נחשבים לסדרת הדגל של המכון, והם מהווים ליקוט מקיף מתורתו של הרבי על כל תאריך ומועד במעגל השנה. סדרה זו היתה הראשונה שליקטה בצורה מסודרת את רעיונותיו של הרבי על פי נושאים, והנגישה אותם בלשון הקודש לציבור הרחב תוך שמירה מירבית על היצמדות ללשון המקור. הספרים שיצאו לאור:

 • ראש השנה - מחולק למדורים; שבת מברכים תשרי, ערב ראש השנה, ראש השנה, יום ברוא אדם הראשון, הכתרת הקב"ה למלך, תקיעת שופר, מלכיות זכרונות ושופרות, ר"ה שחל בשבת, קביעות ימי ר"ה, תפילות ומנהגים (יצא לאור בשנת תשנ"ד).
 • יום הכיפורים - מחולק למדורים; עשרת ימי תשובה, צום גדליה, שבת שובה, ערב יוה"כ, עיצומו של יום, אחת בשנה, עבודת כהן גדול, תפילות ומנהגים, מוצאי יוה"כ (יצא לאור בשנת תשנ"ה).
 • חג הסוכות - מחולק למדורים; מהותו של חג בסוכות תשבו מצוות סוכה ולקחתם לכם מצוות ארבעת המינים זמן שמחתנו שמחת בית השואבה ניסוך המים הושענא רבה (יצא לאור בשנת תשנ"ז).
 • שמיני עצרת ושמחת תורה - מחולק למדורים; שמיני עצרת ושמחת תורה קשה עלי פרידתכם, מצות היום בשמחה, הקפות, אתה הראת, שבת בראשית, ויעקב הלך לדרכו (יצא לאור בשנת תשנ"ז).
 • י'-י"ט כסלו - מחולק למדורים; ט' כסלו - יום ההילולא של אדמו"ר האמצעי, יו"ד כסלו - גאולת אדמו"ר האמצעי, י"ט כסליו - הקטרוג והמאסר, גאולת אדמו"ר הזקן, י"ט כסליו - יוקבע למועד תמידי, שמחה והתוועדות, חלוקת הש"ס (יצא לאור בשנת תשס"ב)
 • חנוכה - מחולק למדורים; נס פך השמן, ימי שמחה והלל, נרות להאיר, גזירות היוונים, ענינו של חג (יצא לאור בשנת תשנ"ה).
 • חודש שבט - מחולק למדורים; חודש שבט, ר"ח שבט, יום ההילולא יו"ד שבט, מאמר באתי לגני, ט"ו בשבט - ראש השנה לאילנות, הצמיחה בעבודת האדם, שבעת המינים, מנהג איכלת פירות, כ"ב שבט - יום הסתלקות הרבנית (יצא לאור בשנת תשס"ו).
 • חודש אדר - מחולק למדורים; משנכנס אדר, ז' אדר, פורים קטן, אדר בשנה מעוברת, מחצית השקל, פרשת זכור ותענית אסתר (יצא לאור בשנת תשנ"ד).
 • חג הפורים - מחולק למדורים; ענינו של חג, תינוקות של בית רבן, ימי משתה ושמחה, מצות היום, קריאת המגילה וביאורים במגילת אסתר (יצא לאור בשנת תשנ"ד).
 • חג הפסח (א) - מחולק למדורים; חודש ניסן, אמירת הנשיאים, שבת הגדול, ביעור חמץ, ערב פסח וקרבן פסח (יצא לאור בשנת תשנ"ז).
 • חג הפסח (ב) - מחולק למדורים; חג הפסח, ליל הסדר, אכילת מצה, סיפור יציאת מצרים, שביעי של פסח, אחרון של פסח וסעודת משיח (יצא לאור בשנת תשנ"ז).
 • ספירת העומר פסח שני ול"ג בעומר - מחלוק למדורים; ספירת העומר, אימתי הן תמימות, הכנה למתן תורה, ימי הספירה, חודש אייר, פסח שני, ל"ג בעומר ורבי שמעון בר יוחאי (יצא לאור בשנת תשנ"ד).
 • חג השבועות - מחולק למדורים; ירחין תליתא, כאיש אחד בלב אחד, ב' סיוון - ממלכת כהנים, שלושת ימי הגבלה, נעשה ונשמע, מתן תורה, עשרת הדברות, אי לאו האי יומא, זמן מתן תורתנו, מצות היום, משה דוד והבעש"ט, ימי התשלומין (יצא לאור בשנת תשנ"ה).
 • חודש תמוז - מחלוק למדורים; חודש תמוז, חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז, שבעה עשר בתמוז, שלושת השבועות, ימי בין המצרים, ציון במשפט תפדה (יצא לאור בשנת תשס"א).
 • חודש מנחם אב - מחולק למדורים; תשעת הימים, ה' אב - יום ההילולא של האריז"ל, שבת חזון, תשעה באב, שבת נחמו, ט"ו באב, שבעה דנחמתא, כ' אב (יצא לאור בשנת תשס"א).
 • חודש אלול - מחולק למדורים; שבת מברכים אלול חודש אלול תקיעת שופר דחודש אלול מלך בשדה אני לדודי ודודי לי ערי מקלט חשבון הנפש הוראות ומנהגים ח"י אלול ימי הסליחות כ"ה אלול (יצא לאור בשנת תשס"ה).

שערים נוספים[עריכה]

 • שערי הגדה - ליקוט קצר משיחות הרבי בעניני ההגדה. הספר מופיע בסוף ההגדה של פסח שיצאה לאור בהוצאת המכון בשנת תשנ"ט.
 • שערי גאולה - שני ספרי ליקוט מתורת הרבי על הגאולה האמיתית והשלימה. יצא לאור במהדורה ראשונה בתשנ"ב ובמהדורה מחודשת בתשס"ז. כרך א' - "האמונה והציפייה" לביאת המשיח, גדרה ופעולתה בחיי היום יום של היהודי, והנדרש מכל אחד לעשות ולפעול לזירוזה. כרך ב' - "ימות המשיח" כפי שיתבטא בעולם ובחייו של כל יהודי לעתיד לבוא. שיחות רבות בכרך זה הינם בעלי אופי מורכב, בשל הנושאים הרבים בנגלה והפלפולים המאפיינים שיחות כגון אלו.
 • שערי שמיטה ומצוות הקהל - ליקוט מתורת הרבי על שמיטה והקהל. יצא לאור בשנת תש"ס.
 • שערי בר מצווה - ליקוט מתורת הרבי על עניני הבר מצווה והנחת התפילין.
 • שערי מילה - ליקוט מתורת הרבי בנושא ברית מילה. יצא לאור בשנת תשנ"ח, בסיוע הרב בנימין זילברשטרום.
 • שערי אהבת ישראל.
 • שערי אמונה - ליקוט מתורת הרבי בנושאי אמונה. ערך על ידי הרב זאב קפלן ויצא לאור בשני מהדורות; מהדורה ראשונה בתשנ"ב ומהדורה שנייה בתשס"ח.
 • שערי צדקה - ליקוט מתורת והוראות הרבי בנושא צדקה. נערך על ידי הרב יוסף יצחק הבלין ויצא לאור בשנת תשנ"ד.
 • שערי תפילה - ליקוט מתורת הרבי בנושאי תפילה. יצא לאור לקראת חג הגאולה י"ט כסלו תשס"ט.
 • שמחה ובטחון בה' ליקוט מתורת הרבי בענייני השמחה וביטחון.
 • שערי ארץ ישראל - מחולק למדורים; עיני ה' אלוקיך בה, שלימות הארץ, גבולות הארץ, כיבוש וחלוקת הארץ, קדושת ארץ ישראל, ערי הקודש, ביקור בארץ הקודש, יציאה מארץ ישראל (יצא לאור בשנת תשס"ב).
 • שערי חינוך - מחולק למדורים; גדר מצוות החינוך, חובת ההורים, הנהגת הבית, ושננתם לבניך, מוסדות חינוך, דרכי חינוך (יצא לאור בשנת תשס"ז).
 • שערי שידוכין - מחולק למדורים; ענין הזיווגים, התקופה שעד הנישואין, אופן ההתעניינות, השידוך המתאים, אופן הבירור וההחלטה, קשרי השידוכין, בין קשרי השידוכין לחתונה, זיווג שני (יצא לאור בשנת תשס"ח).
 • שערי נישואין - מחולק למדורים; הקידושין, הנישואין, החופה, ברכות הנישואין, שמחת הנישואין, הקמת ויסוד הבית, לימוד התורה אחר הנישואין, אוצר מנהגי נישואין (יצא לאור בשנת תשס"ז).

ספרים נוספים[עריכה]

 • שולחן מנחם (שערי הלכה ומנהג) - (שבעה כרכים) לקט מתורת הרבי בענייני הלכה ומנהג, מסודרים בסדר חלקי השולחן ערוך. יצאו לאור בשנת תשע"ג. (מהדורות קודמות: יגדיל תורה - תשובות וביאורים, תשובות וביאורים, שערי הלכה ומנהג).
 • ביאורי החומש - תשעה חלקים המלקטים ביאורים על פרשיות השבוע מתורתו של הרבי (לערך ארבעים עמודים לכל פרשה, ההוצאה לאור הסתיימה בשנת תשע"ב). הסט יצא לאור גם תחת השם המאור שבתורה בחמישה כרכים עבים.
 • הגדה של פסח עם ליקוטי טעמים, מקורות ומנהגים - ההגדה של הרבי, מבוארת ומחולקת לפי שערים עם הוספות.
 • אוצר מנהגי חב"ד (מונדשיין, שתי כרכים).
 • אוצר מנהגים והוראות (ביסטריצקי).
 • מנהגי יארצייט - חב"ד.
 • מגילת אסתר.
 • פרקי אבות.
 • תיקון ליל שבועות.
 • תיקוני שבת ויום טוב.
 • בית חיינו - 770.
 • שמחה וביטחון בה'.
 • היכל הנגינה.
 • אדמו"רי חב"ד ויהדות גרמניה.

קישורים חיצונים[עריכה]

ספרים בהוצאות המכון[עריכה]