תשמ"ו

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
(הופנה מהדף ה'תשמ"ו)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
הרבי, תשמ"ו

ראשי התיבות של שנת תשמ"ו הינם: תהא שנת משיח וודאי[דרוש מקור].

אירועים[עריכה]

  • הרבי מעורר לפרסם על דבר דברים האמורים בספרים אודות הקיווי והדרישה לביאת משיח צדקנו על ידי זה שכל אחד ישלח מכתב (שבו יצטט מהספרים) לעשרה מישראל ולהציע לו ולבקש ממנו לשלוח העתק כזה לעוד עשרה מישראל וכן הלאה[1].
  • הרבי מעורר אשר יגדילו מרץ בג' ענינים הכללים: 1) הפעולות עם זקני ישראל. 2) הפעולות עם ילדי/ות ישראל. 3) הפעולות עם שאר בני ישראל בגילים שבין הילדים והזקנים. לייסד "בתי חב"ד" בכל מקום ומקום. ובמקומות שישנם כבר "בתי חב"ד" - להרחיבם עוד יותר. להגביר חיל בהפצת המעינות חוצה - על ידי הדפסת ספר התניא בכל המקומות שבהם לא נדפס עדיין. וכן בהנוגע להפצת כל כתבי החסידות כולל - הדפסת כתבים שעד עתה לא יצאו לאור בדפוס.
  • הרבי מעורר אשר ידפיסו כל הדוחו"ת אודות הפעולות בג' ענינים הכלליים הנ"ל.
  • הרבי מעורר אשר יערכו את "חגיגות הסיום" דמחזור שני דלימוד הרמב"ם באופן ד"כפליים לתושיה" לגבי חגיגות הסיום דמחזור ראשון. הרבי מציע שידפיסו את מאמרי הנואמים בדפוס.

ביום הבהיר י"א ניסן תשמ"ו התחיל הרבי לחלק דולרים לצדקה לכל אחד ואחת, ומני אז חילק דולרים בכל יום ראשון בשבוע (כשחל ביום חול), בש"פ נשא תנש"א אמר הרבי מלך המשיח שליט"א וזלה"ק (הנחה בלתי מוגה): "החל מיום ראשון . . ובפרט שבו הונהג לאחרונה להוסיף במצות הצדקה (וכבר נתפשט המנהג כן בכמה מקומות), וכיון שנהוג כך למעלה משלש שנים, הרי זה נעשה ענין של "חזקה" וחוזק, ולא שייך בזה שינוי והפסק כו'".

  • הרבי מעורר אשר בכל מקום ומקום שבו ישנו ה"צבאות השם" ינצלו את ימי ההכנה לזמן מתן תורתינו על ידי ההוספה בכל עניני תורה ומצותיה ובמיוחד - הוספה באהבת ישראל ואחדות ישראל.
  • הרבי מעורר אשר בימי "בין המצרים" בכלל ובפרטי פרטיות החל מהשבת שלפני תשעה באב יש להוסיף ביתר שאת וביתר עז ב(ציון) במשפט (תפדה): היינו לימוד הלכות בתורה בכלל ובמיוחד הלכות בית הבחירה. (ושבי') בצדקה: הוספה בנתינת הצדקה יותר מכפי הרגילות. מציע: 1) בקשר לתלמידי הישיבות - מזמן לזמן יתקיימו "בחינות" לבחון את רמת הלימוד והידיעה שבתורה. 2) בקשר לבעלי עסקים - אשר כל אחד ואחת מישראל אנשים נשים וטף יקיימו את הוראת המשנה "עשה לך רב" ומזמן לזמן יבואו אליו כדי לעמוד ל"מבחן" בנוגע למעמדם ומצבם בעבודת ה'.
  • הרבי מעורר אשר בהתאם לשנה הבאה (תשמ"ז) היא שנת השמיטה, מצוה לפרסם בכל מקום ומקום אודות התקנה דעשיית פרוזבול לפני ראש השנה של שביעית. מציע שטוב ונכון לעשות את הפורזבול מיד אחר התרת נדרים.
  • הרבי עורר אשר ראוי ונכון שבכל מקום ומקום יערכו התוועדויות "בימי סגולה" ([[ט"ו אלול תרנ"ז|ט"ו אלול]]-[[ח"י אלול קה"ת|ח"י אלול]]) עבור כל אחינו בני ישראל, והדגשה מיוחדת יהיה בנוגע לחיזוק האמונה בביאת המשיח. ובמקומות אשר מסיבות לא יספיקו לערוך התוועדויות אלו לפני ח"י אלול - ישלימו זאת לאחרי ח"י אלול, בסמיכות הכי אפשרי ובאופן ד"כפליים לתושי'".

נפטרו[עריכה]

הערות שוליים

ימי חב"ד בין השנים תש"א - תש"נ (1941-1990)

תש"א | תש"ב | תש"ג | תש"ד | תש"ה | תש"ו | תש"ז | תש"ח | תש"ט | תש"י | תשי"א | תשי"ב | תשי"ג | תשי"ד | תשט"ו | תשט"ז | תשי"ז | תשי"ח | תשי"ט | תש"כ | תשכ"א | תשכ"ב | תשכ"ג | תשכ"ד | תשכ"ה | תשכ"ו | תשכ"ז | תשכ"ח | תשכ"ט | תש"ל | תשל"א | תשל"ב | תשל"ג | תשל"ד | תשל"ה | תשל"ו | תשל"ז | תשל"ח | תשל"ט | תש"מ | תשמ"א | תשמ"ב | תשמ"ג | תשד"מ | תשמ"ה | תשמ"ו | תשמ"ז | תשמ"ח | תשמ"ט | תש"נ