דרך אמונה (ספר קבלה)

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
שער הספר בהוצאת קה"ת

הספר דרך אמונה חובר על ידי המקובל ר' מאיר בן גבאי (חי בין השנים ה'ר"מ - ה'רצ"ט), ונחשב לספר יסוד של הקבלה העיונית.

תוכן הספר[עריכה]

הספר נכתב במקורו על ידי ר' מאיר בן גבאי כאיגרת לתלמידו רבי יוסף הלוי, אשר פרטים אודות תלמיד זה אינם ידועים בבירור.

ספריו של רבי מאיר בן גבאי מובאים כמה וכמה מדרושי אדמו"ר הצמח צדק, אך ספרו זה "דרך אמונה" מובא רק פעמיים בספר החקירה[1] של הצמח צדק.

פסקה זו לוקה בחסר. הינכם מוזמנים להרחיב אותה

הוצאה לאור[עריכה]

הספר הודפס לראשונה לאחר פטירת המחבר, על ידי חתנו. לא ברור באיזה שנה הודפס לראשונה. בכמה מקומות מובא שהודפס לראשונה בקושטא בשנת ה'ש"כ, אך ברוב המקומות מיוחס הדפוס הראשון לדפוס פדואה משנת ה'שכ"ג.

הדפסתו על ידי הרבי[עריכה]

ביום שני, ב' כסלו תשמ"ח, כאשר חזרו ל-770 הספרים שנגנבו מספריית ליובאוויטש - לאחר הניצחון במשפט הספרים, שהה הרבי באוהל הקדוש. עוד קודם צאתו ביקש שאם יגיעו הספרים בעודו שוהה באוהל, ישלחו אליו כמה מהם לאוהל. ואכן, נשלחו לרבי שלושה ספרים. ביניהם היה הספר 'דרך אמונה'.

לאחר מכן הורה הרבי בהפתעה להדפיס לאור במהדורה מיוחדת את הספר, במהדורה מחודשת בהוצאת קה"ת, עד יום חמישי של אותו שבוע לפני נסיעתו לאוהל. הרבי הורה לעורכים לחלק את בספר לקטעים נוספים ולהוסיף בו ציונים והערות. הספר נערך על ידי הרבנים אליהו מטוסוב ואלכסנדר זיסקינד פיקרסקי. העורכים עמדו במשימה הבלתי אפשרית, ולפני הנסיעה לאוהל ביום חמישי הגישו את הספר לרבי, שאמר: "תודה על ההגשה לפני הנסיעה לאוהל".

בהוראת הרבי, נמכר הספר לציבור במחיר דולר אחד.

בהתוועדות בשבת שלאחר מכן, פרשת ויצא, התייחס הרבי בשיחה הרבי לתוכנו של הספר 'דרך אמונה' וביאר ענין בקבלה המובא בתחילת הספר. בשיחה התייחס למעלת הספר, בכך שבו מודגש שהיסוד להבנת עניני אלוקות שנתבארו בתורת הקבלה - היא האמונה המוחלטת בה' למעלה מתפיסת שכל האדם; ורק לאחר מכן ניתן לנסות להבין זאת גם בשכל.

הרבי הדגיש שהדפסת הספר היתה לא רק על מנת שיקנו אותו, אלא על מנת שילמדו בו...

בט"ו שבט תשמ"ח הודפס הספר מחדש, ותוקנו שיבושים שנפלו בו עקב ההדפסה המהירה בת יום אחד.

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

  1. דף ח, א. ודף כו, א.
ספרי קבלה
ספרי יסוד: ספר יצירה ופירושיו: חכמוניהמיוחס לראב"דר"מ בוטריל

ספר הזוהר ופירושיו: אור החמהאור יקררמ"ק) • אשל אברהםהדרת מלך, כסא מלך ומקדש מלךהרמ"זזהר הרקיע לאריז"לחמדת צביניצוצי אורותניצוצי זוהרקול ברמה
ספר הבהירספר הקנהספר התמונהפרקי היכלות

מקובלים הראשונים: גינת אגוזדרך אמונההריקאנטימגיד מישריםמערכת האלקות (ופירוש החייט) • עבודת הקודששושן סודותשערי אורהתולעת יעקב
כתבי הרמ"ק: אור יקר • אור נערב • אילימה • גירושין • דרישות בעניני המלאכים • פרדס רימונים (ופירושיו: פלח הרימוןעסיס רימונים) • שיעור קומה
קבלת האריז"ל - כתבי הרח"ו: אוצרות חייםלקוטי הש"סלקוטי תורהמבוא שערים • ספר הגלגולים • ספר הכוונות • ספר הליקוטים • עולת תמיד • עץ הדעת טוב • עץ חייםפרי עץ חייםשולחן ערוך האריז"לשערי קדושה
שמונה שערים: שער ההקדמות • שער מאמרי רשב"י • שער מאמרי רז"ל • שער הפסוקים • שער המצוות • שער הכוונות • שער רוח הקודש • שער הגלגולים
קבלת האריז"ל - מהר"י סרוג: לימודי אצילותעמק המלךשערי גן עדןעשרה מאמרות
סידורי האריז"ל: אור השנים • זאלקווא תקמ"א • קול יעקבר' אשרהר"ש מרשקובשער השמים
מקובלים האחרונים: חוקר ומקובלחמדת ימיםחסד לאברהםיושר לבבמאורי אורמגלה עמוקותמגן דודמשנת חסידיםנהר שלוםנגיד ומצוהנפש דוד, רוח דוד ונשמת דודקהילת יעקבשומר אמוניםשפע טל