ברכות שלפני קריאת שמע

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
(הופנה מהדף ברכות קריאת שמע)
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
ממוזער ערך זה זקוק לעריכה: הסיבה לכך היא: סגנון תורני.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

תקנת חכמים לברך ברכות קריאת שמע שתים לפניה כו'.

אדמו"ר הזקן מקשה דלכאורה אין להם שייכות כלל עם קריאת שמע[1].

עוד מקשה אדמו"ר הזקן, למה קראו אותן ברכות קריאת שמע, ולמה תקנו אותן לפניה דווקא.

מסביר אדמו"ר הזקן, משום שעיקר קריאת שמע לקיים בכל לבבך כו' בשני יצריך כו' דהיינו לעמוד נגד כל מונע מאהבת ה', ולבבך הן האשה וילדיה. שלבבו של אדם קשורה בהן בטבעו. כמו שאמרו חז"ל על הפסוק הוא אמר ויהי זו אשה הוא צוה ויעמוד אלו בנים. ונפשך ומאדך כמשמעו חיי ומזוני להפקיר הכל בשביל אהבת ה'. ואיך יבא האדם החומרי למדה זו.

לכך סידרו תחלה ברכות יוצר אור. ושם נאמר ונשנה באריכות ענין וסדר המלאכים העומדים ברום עולם, להודיע גדולתו של הקב"ה איך שכולם בטלים לאורו יתברך ומשמיעים ביראה כו' ומקדישים כו' ואומרים ביראה קדוש כו', כלומר שהוא מובדל מהן ואינו מתלבש בהן בבחינת גילוי, אלא מלא כל הארץ כבודו היא כנסת ישראל למעלה וישראל למטה כנ"ל.

וכן האופנים וחיות הקודש ברעש גדול וכו' ברוך כבוד ה' ממקומו לפי שאין יודעים ומשיגים מקומו וכמו שכתוב כי הוא לבדו מרום וקדוש.

ברכת אהבת עולם[עריכה]

ברכה שנייה אהבת עולם אהבתנו ה' אלהינו. הוא המשך לדרך הנ"ל, כלומר שהניח כל צבא מעלה הקדושים והשרה שכינתו עלינו להיות נקרא אלהינו. כמו אלהי אברהם כו' כנ"ל. והיינו כי אהבה דוחקת הבשר ולכן נקרא אהבת עולם, שהיא בחינת צמצום אורו הגדול הבלתי תכלית להתלבש בבחינת גבול הנקרא עולם בעבור אהבת עמו ישראל כדי לקרבם אליו ליכלל ביחודו ואחדותו ית'.

כאשר ישים המשכיל אלה הדברים אל עומקא דלבא ומוחא, אזי ממילא כמים הפנים לפנים תתלהט נפשו ותתלבש ברוח נדיבה להתנדב להניח ולעזוב כל אשר לו מנגד ורק לדבקה בו יתברך וליכלל באורו בדביקה חשיקה וכו' בבחינת נשיקין ואתדבקות רוחא ברוחא כנ"ל.

הערות שוליים

  1. כמו שהקשו הרשב"א ושאר פוסקים.
תפילה
סוגים התפילה בחול ובשבת · שחרית · מוסף · מנחה · ערבית
מהותה, מעלתה ודרכיה עבודת התפילה · התופל כלי חרס · שעת צלותא שעת קרבא · תפילה ללא כוונה כגוף ללא נשמה · אכילה לפני התפילה
חלקי התפילה מודה אני · ברכות השחר · ברכות התורה · הריני מקבל · אדון עולם · פרשת העקידה · לעולם יהא אדם · פרשת תרומת הדשן · פרשת התמיד · סדר פטום הקטורת · אביי הוה מסדר · אנא בכח · פרק איזהו מקומן · ברייתא די"ג מדות
עשיה הודו לה' קראו בשמו · מזמור שיר חנוכת הבית · ה' מלך · למנצח בנגינות מזמור שיר · לשם יחוד
יצירה ברוך שאמר · פסוקי דזמרה · מזמור לתודה
בריאה ברכות שלפני קריאת שמע · קריאת שמע · שמע ישראל · ברוך שם
אצילות שמונה עשרה · אתה קדוש · קדושה · קדוש · ברוך · סלח לנו · ברכת כהנים · אדיר במרום ה'
תחנון · נפילת אפים · קריאת התורה · ברכת התורה · עלינו לשבח · קדיש · יהא שמיה רבה · י"ג עיקרים · ק"ש שעל המיטה
הוספות לתפילה הלל · ברכי נפשי · לדוד ה' אורי וישעי
ספרים בנושא שערי תפילה · סידור עם דא"ח · ללמוד איך להתפלל · ואני תפלתי · דיני הפסק בתפילה