אפרים פישל רבינוביץ'

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
הרב אפרים פישל רבינוביץ' (משמאל) בחגיגת הכנסת ספר תורה להיכל מנחם בירושלים. לימינו: האדמו"ר רבי נחום בער ברייר מבויאן

רבי פישל רבינוביץ נולד לאביו רבי אריה מרדכי רבינוביץ, מיקירי ירושלים. כיהן כראש ישיבת תפארת ישראל רוז'ין בירושלים, וכחבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. מתייחס כבן אחר לבן לרבי יעקב יצחק מפשיסחא היהודי הקדוש.

מעריץ נלהב לרבי[עריכה]

הרב רבינוביץ היה ידיד אמת לרבי. לכל אירוע חב"די, אליו הוזמן להשתתף, היה מגיע בשמחה. כך בהתוועדויות, בסיומי הרמב"ם, בעצרות וכינוסים שונים של חב"ד.[1]

בכל אירוע, היה מדבר הרב רבינוביץ על פעילותם של חסידי חב"ד בארבע-כנפות תבל. פעם אף ביטל את השתתפותו בשמחה משפחתית לטובת אירוע של חב"ד.

בכל מאודו היה מרבה לדבר בגדולתו ובהפלאתו של הרבי. מדבריו בחדש מרחשון תש"נ: "נפלאתי במאד מהעבודה הנפלאה של חסידי חב"ד לקרב את הרחוקים ולהביא את דבר ה' לכל קצווי הארץ.. הרבי התחיל ונתן את הכח גם לחסידים שלו שיסללו את הדרך למלך המשיח, על ידי שמאירים כל מחשכי ארץ באור התורה והמצוה.. אתם כולכם צריכים לשמוח על שאתם נמנים על לגיונו של מלך.. הרבי הוא שליח הדורות לסלול את הדרך למלך המשיח".

משתתף בסיומי הרמב"ם ונושא דברים[עריכה]

הרב רבינוביץ השתתף בסיום הרמב"ם שהתקיים בתל אביב בשנת תנש"א. כשכובד לשאת דברים, אמר בין השאר: "הרעיון הגדול של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש שליט"א בלימוד וסיומי הרמב"ם, שכל יהודי יעבור מזמן לזמן על תמצית כל התורה שבעל פה וכל דיני והלכות תושבע"פ. ובודאי שזהו רעיון וחידוש גדול.. אנו תפלה שהקב"ה יאריך ימיו ושנותיו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש, שימשיך בעבודתו הק' להפיץ תורה וקדושה וטהרה בישראל, עד יבוא לציון גואל במהרה בימינו אמן".

בחול המועד פסח תנש"א הגיע לכפר חב"ד, ובין השאר התבטא מתוך הערכה עצומה: "הנני מכוין כנגד המברכים, לצרף בזה את ברכתי, בשמי ובשם הכלל כולו. שכשם שנתקיים בכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש שליט"א רישא דקרא "צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה", כה יתן השי"ת ויקוים בו סיפא דקרא "עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו", ותתחדש כנשר נעוריו לאורך ימים ושנים טובות, עד בוא לציון גואל במהרה בימינו אמן".

מפרסם את גדלותו של הרבי בקהל הרחב[עריכה]

כשיצא לאור קובץ לג של "תפארת ישראל רוז'ין" כתב הרב רבינוביץ במאמרו על הרבי:

".. מגדולי ישראל וממנהיגיו בדור האחרון, בולט בגאונותו המפליאה ובקיאותו המדהימה וההיקפית בכל חלקי התורה. מורשתו הרוחנית משתרעת על עשרות כרכים בכל חלקי התורה. נודע במסירות נפשו ובפעילות ללא לאות עבור כלל ישראל, הן בהפצת התורה והיהדות בהיקף הרחב ביותר בכל קצוי תבל, לרבות המקומות הנדחים ביותר, והן בהאצלה מקדושתו ומברכותיו עליהם ונשיאתו את דאגותיהם על לבו הרחום בכל שעות היממה. הוא נערץ ומקודש על כל גדולי ישראל שהביעו את הערכתם ואת התפעלותם מגודל ועוצם עבודתו הקדושה... אדם הגדול בענקים, אשר כל שלושה עמודי העולם נתאחדו בו. עמוד התורה עמוד העבודה ועמוד החסד. אשר כל ימיו ועתותיו בכל שנותיו עלי אדמות, נתונים ומוקדשים לה' ולתורתו, והשליך נפשו מנגד ותוך מאמצים כבירים בכוחות על אנושיים זכה לפעול רבות ונצורות, ולהאיר לבית ישראל באור תורתו וקדושתו, בכל מקומות פזוריהם ונדחיהם... כולם כאחד חשים ומרגישים בנפשם, שאין בכוחנו והשגתנו להעריך אפילו קצות דרכיו הקדושים, של האיש המורם מעם בגדלותו קדושתו וטהרתו. מה נאמר ומה נדבר על הארז הגדול אשר בלבנון כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש, הלא אין בידינו שום אפשרות להשיג ולהעריך ולתאר את גודל מעשיו הטובים ופעולותיו הברוכות והפוריות, בקירוב רחוקים לשמירת התורה וקיום המצוות. כי משמיא קא זכו ליה לאותו צדיק להקים עולה של תורה בכל קצוות תבל, ורבבות רבבות מישראל נתקרבו על ידו לאבינו שבשמים... עם כל גדלותו ורוממותו שהעפיל הרים בגובהו, כי בגאונותו בכל מקצועות התורה בנגלה ובנסתר, הוא יחיד ומיוחד באופן מדהים. ועם גודל צדקותו ודבקותו בה' יתברך שאין בכוחנו להבינה להשיגה ולתארה. עם כל זה, הנה מתוך אהבתו הגדולה לישראל שהיתה תקועה ומושרשת בלבו הטהור, לאהוב אהבה עזה לכל אשר בשם ישראל יכונה, יורד "מן ההר" ממעלתו הנשגבה והרוממה, "אל העם" לכל שכבותיו, לראות בסבלותם. וכל מעיינות קדשו היו נתונים לכך, איך ובמה לעזור להיטיב ולרומם את הכלל ואת הפרט הן בגשמיות והן ברוחניות... דברי תורתו בכל מקצועות התורה, ובמיוחד בדברי אלקים חיים מתורת הבעל שם טוב ותלמידיו, ותלמידי תלמידיו הקדושים. אשר בכוחם לעורר ולהלהיב בשלהבת הקודש לבית ישראל ולקרבם לה' ולתורתו. וכל הקשורים אל הקודש שואבים קדושה וטהרה מבאר מים חיים הגדול הלזה. וכוח המשלח יפעל בשלוחיו ועוד יזכו להרחיב גבול הקדושה ולחזק יתידות הקודש להרבות פעלים בתורה וביראת ה' טהורה. הרחיבי מקום אהלך ויתידותיך חזקי, עד עמוד כהן לאורים בב"א".

מבקר אצל הרבי[עריכה]

רבי פישל בא לביקור אצל הרבי בחלוקת הדולרים. שוחח עם הרבי במשך כמספר דקות על החילוק בין ברכת הדיוט לברכת השם הנעשית על ידי "ואברכה מברכיך", והרבי בירכו בברכת יאריך ימים על ממלכתו.

קישורים חיצונים[עריכה]

הערות שוליים