איסור יחוד

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

איסור יחוד הינו איסור על גבר לשהות במקום סגור יחד עם אשת איש או אחת מקרובותיו, וכן איסור על אשת איש לשהות ביחוד עם כל גבר מלבד אביה ואחיה ובניה.

דיני האיסור[עריכה]

אסור לנער מגיל בר מצוה ומעלה להתיחד עם אשה מגיל 3 ומעלה. וכן נערה מגיל בת מצוה אסור לה להתייחד עם איש מגיל תשע שנים ומעלה[1].

מדאורייתא האיסור הינו רק עם אשת איש או עם אחת מקרובותיו האסורה עליו מהתורה, אך החכמים אסרו גם יחוד אשה פנויה[2]. האיסור הוא מהתורה הוא גם על שהיה עם אחת מקרובותיו או כל אשה שאסורה עליו מדין איסור לאו בלבד (כגון פנויה האסורה עליו באיסור נדה), ומדרבנן אסרו לגבר להתיחד אפילו עם פנויה טהורה.

העונש על איסור זה הוא מכת מרדות, חוץ מהמתיחד עם אשת איש שאין מלקין אותו כדי שלא להוציא לעז על בניה של האשה.

מותר לגבר להתיחד עם אשה אם בעלה בעיר וי"א דווקא אם עלול לבא בכל רגע, וכן אם אשתו בעיר מותר לו להתייחד אך דווקא אם עלולה לבא בכל רגע.

יחוד עם אשת איש[עריכה]

בשנת תנש"א התריע הרבי על הפירצה בה בת ואשה נוסעים עם נהג גבר במונית (טעקסי) בה עוברים לפעמים על איסור דאורייתא של יחוד. שהרי בשעה שהמונית עוברת במקומות שוממים שאין שם אנשים, נחשבת שהיית הגבר והאשה במונית לאיסור יחוד, הכרוך בעונש חמור.

גדולי הפוסקים מתייחסים לנושא[3] וקובעים כי אם נוסעים במקום שאין עוברים בו רבים, עוברים על איסור יחוד. לא זאת בלבד, אלא פוסקים אלו קובעים כי יש להחמיר גם בדרך שעוברים בה רבים, אם הוא באופן שקשה לראות מבעד לחלון את הנעשה במונית. בשעת הדחק יש להקל באופן האחרון, אך אין שום היתר לנסוע עם נהג מונית גבר במקומות מרוחקים מישוב בני אדם.

כמו כן להורים ששאלו אודות אימוץ, אמר הרבי כי עליהם לקחת בחשבון שלא להיכשל באיסור יחוד של גבר עם ילדה מעל גיל 3 או באיסור של יחוד אשת איש עם הנער המאומץ[4] וחיבוק ונישוק, שהרי דין הילד המאומץ כדין זר.[5]

הערות שוליים

  1. הלכות והליכות ביהדות (הרב משה אדלר) פרק ט' הלכה עד
  2. סנהדרין כא. ב.
  3. שו"ת אגרות משה חלק ה' סימן פ"ב
  4. לקוטי שיחות חלק י"ב עמ' 193
  5. לקוטי שיחות חל"ז עמ' 197