אור הירח

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

אור הירח (הלבנה) - בבריאת העולם, הלבנה נבראה כשהיא מאירה בדיוק כמו השמש, אך לאחר שהקב"ה החליש ומיעט את כוחה, אין לירח מצד עצמה אור בכלל, אלא היא מקבלת את אורה מהשמש ומחזירה האור לכדור הארץ, ולכן במשך ימי החודש מראה גודלה משתנה, לפי מיקומה מול השמש. בגאולה עתידה לחזור למצבה כמו שנבראה, ותאיר כמו השמש.

מיעוט הלבנה[עריכה]

בבריאת העולם כתוב[1] "ויעש אלוקים את שני המאורות את המאור הגדול ואת המאור הקטן", בפסוק זה לכאורה יש אי הבנה, בתחילתה כתוב "שני המאורות בהשוואה" ולאחר מכן מחלק, הגדול והקטן. בגמרא[2] מובא דילאוג מענין שהתקיים בין הירח להקב"ה, בתחילה נבראו הריח והשמש שווים, שאלה הירח את הקב"ה "אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד?" היינו מה הצורך בשני מאורות שווים? ענה הקב"ה: "לכי ומעטי עצמך!". ענתה הירח: "רבש"ע הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את עצמי?" ואכן פייס אותה הקב"ה בכמה דברים (וגם עליהם ענתה תשובה ולא הסתפקה בכך), א. "לכי ומשולי ביום ובלילה!" ענתה הירח "שרגא בטיהרא מאי מהני" [נר ביום מה מועיל]. ב."זיל לימנו בך ישראל ימים ושנים" [בך ימנו עם ישראל את הימים והשנים]] ענתה הירח: "יומא נמי אי אפשר דלא מנו בי' תקופותא" [גם ביום משתמשים לחשב את התקופות]. ג."זיל ליקרו צדיקי בשמיך - יעקב הקטן שמואל הקטן" [יקראו לצדיקים על שמך]. ראה הקב"ה שהיא לא מתפייסת, ואמר: "הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הלבנה".

בחסידות[עריכה]

בחסידות מובאת השאלה, למה מלכתחילה לא ברא הקב"ה את אור הלבנה מועטת, ולאידך גיסא, אם הקב"ה ברא את הירח כך דווקא, למה הירח מערערת על כך.

ומוסבר שהשמש והירח נמשלים לשני החלקים שבתורה תורה שבכתב - השמש, ותורה שבעל פה הירח. מצד הקב"ה שניהם שווים, ולכן ברא את העולם באופן ששניהם אכן שווים, אך מצד האדם הלומד את התורה, יש הבדל, כי התורה שבעל פה היא רק "מקבלת" מהתורה שבכתב, ולכן טענת הירח היתה צודקת, שמצד העולם, צריך להבדיל ביניהם, אך התכלית היא שבגאולה יתגלה גם מצד העולם שהתורה שבעל פה והתורה שבכתב באמת שווים ממש[3].

כמשל לספירת המלכות[עריכה]

בחסידות מובא אינסוף פעמים, דוגמא מאור הלבנה, שאל אף שכל האור שלה הוא לא מעצמה-(לית ליה מגרמיה - אין לה מעצמה) אלא ממה שקיבלה מהשמש, ובכל זאת היא מאירה את העולם עם אותו אור, כך גם ספירת המלכות, אשר היא הספירה האחרונה מהעשר ספירות, שמצד עצמה אין בה שום דבר עצמי, אלא כל ענינה שהיא מקבלת מהשש ספירות שמעליה שנמשלים לשמש, ואף על פי כן רק בכוחה להחיות ולהוות את העולמות עם אותו אור שהיא מקבלת מהספירות שמעליה, שזה כל ענין ספירת המלכות להחיות את העולם כל הזמן מהאור האלוקי שבה.

"והיה אור הלבנה כאור החמה"[עריכה]

בזמן הגאולה תחזור הלבנה ותאיר כמו השמש כמו שכתוב[4] "והיה אור הלבנה כאור החמה", ישנו חילוק בין אופן הארת הלבנה בתקופה הראשונה של הגאולה לתקופה השניה. בתקופה הראשונה - ימות המשיח, תאיר הלבנה כאור החמה, היינו כמו האור של השמש עכשיו, בזמן הגלות, אך גם השמש תשתדרג בזמן הגאולה. בתקופה השניה (הנקראת) לעתיד לבוא, תאיר הלבנה גם יותר מהאור של השמש שיאיר אז.

וההסבר לזה בחסידות הוא, מכיוון שבתקופה הראשונה של הגאולה, יאירו רק הדרגות של הגילויים, והאורות, ולא דרגת העצמות, ולכן יהיו חילוקי דרגות בין ההמשכות וההארות, וממילא הלבנה אשר משולה לספירת המלכות, תהיה בדרגה שונה מהשמש. אך בתקופה השניה אז תתגלה הדרגה הגבוה ביותר העצמות, אזי ספירת המלכות תתעלה, ותשתווה לדרגות העליונות ביותר, ולכן הלבנה תאיר במלוא העוצמה בדיוק כמו השמש.

לקריאה נוספת[עריכה]

הערות שוליים

  1. בראשית א, טז
  2. חולין ס, ריש ע"ב.
  3. לקוטי שיחות חלק ל, עמ' 8
  4. ישעיה ל, כו