אגרת התשובה - פרק י'

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
ספר התניא
דף השער וההקדמה
דף השער · הסכמה א' · הסכמה ב' · הסכמה ג' · הקדמת המלקט
ליקוטי אמרים
א' · ב' · ג' · ד' · ה' · ו' · ז' · ח' · ט' · י' · י"א · י"ב · י"ג · י"ד · ט"ו · ט"ז · י"ז · י"ח · י"ט · כ' · כ"א · כ"ב · כ"ג · כ"ד · כ"ה · כ"ו · כ"ז · כ"ח · כ"ט · ל' · ל"א · ל"ב · ל"ג · ל"ד · ל"ה · ל"ו · ל"ז · ל"ח · ל"ט · מ' · מ"א · מ"ב · מ"ג · מ"ד · מ"ה · מ"ו · מ"ז · מ"ח · מ"ט · נ' · נ"א · נ"ב · נ"ג
שער היחוד והאמונה
הקדמה - חינוך קטן
א' · ב' · ג' · ד' · ה' · ו' · ז' · ח' · ט' · י' · י"א · י"ב
אגרת התשובה
א' · ב' · ג' · ד' · ה' · ו' · ז' · ח' · ט' · י' · י"א · י"ב
אגרת הקודש
א' · ב' · ג' · ד' · ה' · ו' · ז' · ח' · ט' · י' · י"א · י"ב · י"ג · י"ד · ט"ו · ט"ז · י"ז · י"ח · י"ט · כ' · כ"א · כ"ב · כ"ג · כ"ד · כ"ה · כ"ו · כ"ז · כ"ח · כ"ט · ל' · ל"א · ל"ב
קונטרס אחרון
א' · ב' · ג' · ד' · ה' · ו' · ז' · ח' · ט'

פרק י' של אגרת התשובה מסביר כי תשובה עילאה אינה מדריגה הראשונה, אלא צריך להקדים אליה בחינת תשובה תתאה, שהיא בחינת המרירות ולעורר רחמים מלמעלה על נשמתו על ידי המרירות העצמית.

מבוא לפרק[עריכה]

גוף הפרק[עריכה]

פרק י
פרק י והנה תשובה עילאה זו דאתדבקותא דרוחא ברוחא על ידי תורה וגמילות חסדים. היא בבחינת המשכה מלמעלה למטה להיות דבר ה' ממש בפיו, וכמו שכתוב ואשים דברי בפיך. וימינו תחבקני בגמילות חסדים דחסד דרועא ימינא וכו'. אבל אדם התחתון צריך לילך ממדרגה למדרגה ממטה למעלה היא בחינת תשובה עילאה ואתדבקות רוחא ברוחא בכוונת הלב בתפלה ובפרט בקריאת שמע וברכותיה. כדי לומר ואהבת כו' בכל לבבך ובכל נפשך וכו' באמת לאמיתו. וכן והיו הדברים האלה וכו' ודברת בם וכו' להיות דבר ה' בפיו באמת ואין אמת וכו'. וכן לקיים כל המצות כמו שכתוב אשר קדשנו במצותיו כמו הרי את מקודשת לי, היא בחינת קדש העליון לשון פרישות והבדלה, שאינו יכול להתלבש תוך עלמין משום דכולא קמיה כלא חשיב, אלא בבחינת סובב כל עלמין הוא רצון העליון ברוך הוא וכו', כמו שכתבתי בלקוטי אמרים פמ"ו. וגם אחר התפלה אומרים אליך ה' נפשי אשא, דהיינו לאתדבקא רוחא ברוחא כל היום וכו'. וכל זה על ידי ההתבוננות בגדולת אין סוף ברוך הוא בהעמקת הדעת בשתים לפניה ובפסוקי דזמרה כנודע. ומאחר שהתפלה היא בחינת תשובה עילאה צריך להקדים לפניה בחינת תשובה תתאה. וזהו שאמרו רז"ל במשנה אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש, ופרש"י הכנעה והיא בחינת תשובה תתאה לעורר רחמים כנ"ל, וכדיליף התם בגמרא מקרא דכתיב והיא מרת נפש. אכן בברייתא שם, תנו רבנן אין עומדין להתפלל אלא מתוך שמחה. ועכשיו בדור יתום הזה שאין הכל יכולין להפוך לבם כרגע מן הקצה. אזי עצה היעוצה להקדים בחינת תשובה תתאה בתיקון חצות כנ"ל. ומי שאי אפשר לו בכל לילה, על כל פנים לא יפחות מפעם אחת בשבוע לפני יום השבת, כנודע ליודעים שהשבת היא בחינת תשובה עילאה ושב"ת אותיות תש"ב אנוש, כי בשבת היא עליות העולמות למקורם כו', ובפרט תפילות השבת ודי למבין. (ובזה יובן מה שכתוב שובה אלי כי גאלתיך, פירוש כי מאחר שמחיתי כעב פשעיך היא העברת הסטרא אחרא וגאלתיך מן החיצונים, בהתעוררות רחמים עליונים באתערותא דלתתא בתשובה תתאה כנ"ל, אזי שובה אלי בתשובה עילאה):

סיכום הפרק[עריכה]

על כל אחד להקדים את בחינת תשובה תתאה לפני בחינת התשובה עילאה, ולכל הפחות יקדים את התשובה תתאה בתיקון חצות, פעם אחת בשבוע לפני יום השבת שהיא בחינת תשובה עילאה.

צילום דפוס התניא[עריכה]

עמוד 1
עמוד 2

מושגים יסודיים בפרק[עריכה]


הקודם:
פרק ט'
פרקי אגרת התשובה הבא:
פרק י"א