אגרת התשובה - פרק ח'

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
ספר התניא
דף השער וההקדמה
דף השער · הסכמה א' · הסכמה ב' · הסכמה ג' · הקדמת המלקט
ליקוטי אמרים
א' · ב' · ג' · ד' · ה' · ו' · ז' · ח' · ט' · י' · י"א · י"ב · י"ג · י"ד · ט"ו · ט"ז · י"ז · י"ח · י"ט · כ' · כ"א · כ"ב · כ"ג · כ"ד · כ"ה · כ"ו · כ"ז · כ"ח · כ"ט · ל' · ל"א · ל"ב · ל"ג · ל"ד · ל"ה · ל"ו · ל"ז · ל"ח · ל"ט · מ' · מ"א · מ"ב · מ"ג · מ"ד · מ"ה · מ"ו · מ"ז · מ"ח · מ"ט · נ' · נ"א · נ"ב · נ"ג
שער היחוד והאמונה
הקדמה - חינוך קטן
א' · ב' · ג' · ד' · ה' · ו' · ז' · ח' · ט' · י' · י"א · י"ב
אגרת התשובה
א' · ב' · ג' · ד' · ה' · ו' · ז' · ח' · ט' · י' · י"א · י"ב
אגרת הקודש
א' · ב' · ג' · ד' · ה' · ו' · ז' · ח' · ט' · י' · י"א · י"ב · י"ג · י"ד · ט"ו · ט"ז · י"ז · י"ח · י"ט · כ' · כ"א · כ"ב · כ"ג · כ"ד · כ"ה · כ"ו · כ"ז · כ"ח · כ"ט · ל' · ל"א · ל"ב
קונטרס אחרון
א' · ב' · ג' · ד' · ה' · ו' · ז' · ח' · ט'

פרק ח' של אגרת התשובה מסביר שכאשר יעמיק את הרחמים על נפשו האלקית, יעורר רחמים העליונים הנמשכים מי"ג מידות הרחמים, והם מנקים את כל הפגמים ושוברים את המסך המבדיל על נפשו האלקית, וממילא תוכל לשוב למקומה.

מבוא לפרק[עריכה]

בפרקים הקודמים נתבאר אופני התשובה עילאה שעל ידי התבוננות במעלת הנשמה ובעומק הזוהמא שאליה נפלה על ידי הסטרא אחרא. על ידי התבוננות זו, - מבאר רבינו הזקן - ממשיך חיות גדולה מי"ג מידות הרחמים שיש בהם כח מיוחד לנקות את הנפש הבהמית ובפרט על ידי המידה האחרונה שהיא "ונקה" כשמה כן היא.

גוף הפרק[עריכה]

פרק ח
פרק ח והנה אחרי העמקת הדעת בכל הנ"ל, יוכל לבקש באמת מעומקא דלבא כרוב רחמיך מחה פשעי וכו'. כי אזי תקבע בלבו באמת גודל הרחמנות על בחינת אלקות שבנפשו ושלמעלה, כנזכר לעיל. ובזה יעורר רחמים העליונים מי"ג מדות הרחמים הנמשכות מרצון העליון ברוך הוא, הנרמז בקוצו של יו"ד שלמעלה מעלה מבחינת ההשפעה הנשפעת מאותיות שם הויה. ולכן הי"ג מדות הרחמים מנקים כל הפגמים וכמו שכתוב נושא עון ופשע ונקה. ושוב אין יניקה להחיצונים והסט"א מהשפעת ה"א תתאה כנ"ל (ובזה תשוב ה"א תתאה למקומה להתייחד ביה"ו ודי למבין). וכן ממש למטה בנפש האלקית שבאדם שוב אין עונותיכם מבדילים, וכמו שכתוב ונקה, מנקה הוא לשבים לרחוץ ולנקות נפשם מלבושים הצואים הם החיצונים כמו שאיתא בגמרא מלפפתו וכו'. ומאחר שרוח עברה ותטהרם, אזי תוכל נפשם לשוב עד הויה ברוך הוא ממש ולעלות מעלה מעלה למקורה ולדבקה בו יתברך ביחוד נפלא. כמו שהיתה מיוחדת בו יתברך בתכלית היחוד בטרם שנפחה ברוח פיו יתברך לירד למטה ולהתלבש בגוף האדם (וכמו על דרך משל באדם הנופח ברוח פיו בטרם שיוצא הרוח מפיו הוא מיוחד בנפשו) וזו היא תשובה שלימה. והנה בחינת יחוד זה ותשובה זו היא בחינת תשובה עילאה שלאחר תשובה תתאה וכמו שכתוב בזוהר הקדוש בר"מ פ' נשא דתשובה עילאה היא דיתעסק באורייתא בדחילו ורחימו דקודשא בריך היא וכו' דאיהו בן י"ה בינה וכו' (ומעלת בעלי תשובה על צדיקים גמורים בזה היא כמו שכתוב בזוה"ק פ' חיי שרה דאינון משכי עלייהו ברעותא דלבא יתיר ובחילא סגי לאתקרבא למלכא וכו'):

סיכום הפרק[עריכה]

צילום דפוס התניא[עריכה]

עמוד 1
עמוד 2

מושגים יסודיים בפרק[עריכה]

הקודם:
פרק ז'
פרקי אגרת התשובה הבא:
פרק ט'