אב (אור אין סוף)

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Merge-arrows-3.png מתקיים דיון בו מוצע לאחד ערך זה עם הערך אב.
אם אין התנגדויות, ניתן לאחד את הערכים תוך שבוע מיום הצבת התבנית.
אור אין סוף נקרא גם בשם 'אב', מכמה טעמים, כדלהלן:

א. הקב"ה אב לישראל - שנאמר: "בני בכורי ישראל", "בנים אתם לה' אלקיכם" פירוש; כמו שכל אברי הבן - אפילו הצפרניים שברגליו - נתהוו ונמשכו מטפת מוח האב, על ידי השהייה תשעה חדשים בבטן האם, ובתקופה זו ירדה טפה זו מבחינת איכותה ומהותה, ממדריגה למדריגה - להשתנות ולהתהוות ממנה כל אברי גוף הבן, ואפילו צפרניים שאיכותן שפלה לאין שיעור מאיכות חומר טיפת מוח האב - גם אלו נתהוו ממנה.

נמצא ששרש כל האברים - אפילו הצפרניים - הוא מוח האב.

ולא עוד אלא גם בירידתן למדריגת צפרניים, הן עדיין קשורות ומיוחדות ביחוד נפלא ועצום - במהותן ועצמותן הראשון שהיו חומר מוח האב, ומסוגלים לחיות.

ועל ידי התקשרותן ודבקותן במוח הבן, יונקים ממנו חיותם - החיות הבאה ממוח האב.

כך -כביכול- נשמת כל איש ישראל נמשכה ממחשבתו וחכמתו של אבינו שבשמים, הנקראת על-דרך משל - "מוח האב".

ואפילו הנשמות של עמי הארץ ופחותי הערך, שהם על דרך משל בחינת "צפרנים" של עם ישראל לעומת ראשי אלפי ישראל - עיני העדה, גם אלו שרשם ב"מוח האב" - גם בהם יש גילוי אור אין סוף ב"ה, וזאת על ידי התקשרותם ודבקותם בראש ומוח ה"בן" - "בני בכורי ישראל", שהוא הרבי - ראש בני ישראל.

ב. אב - כינוי לאור אין סוף ברוך הוא כאשר הוא מתלבש בספירת החכמה, וכמו שכתוב: "הוי' בחכמה", מאחר שספירת החכמה נקראת אב לכן גם אור אין סוף המלובש בה נקרא אב.

התלבשות זו היא בשביל להיות רועה ומפרנס הנשמות, שנמשך ומאיר חכמתו ורצונו יתברך בנשמות.

ג. אב - כינוי לאור אין-סוף ברוך הוא שלמעלה מספירות עולם האצילות. ונקרא אב הרחמים, שהוא אב - שרש ומקור - למדת הרחמים שבאצילות - בחינת י"ג מידות הרחמים, ולכן הרחמים הנמשכים משם הם בלי גבול, ומתבטא בכך - שאף אם חטא אדם פעמים רבות, ובכל פעם חוזר ומבקש מחילה, הרי אף על פי שבהגיון אין מקום לחזור ולרחם עליו, מכל-מקום מצד אור אין סוף אשר כשמו כן הוא - אין סוף, לפיכך אין גבול לרחמיו ולסליחתו.

(חלק מהחומר בערך נלקח מהספר "ערכים בחסידות").